TEKTUNI ry

TEKTUNI ry on Tampereen yliopistossa toimiva TEKin paikallisyhdistys.Yhdistyksen tarkoituksena on olla yhdyssiteenä Tampereen yliopistoyhteisössä tutkimus-, opetus- tai tukitehtävissä toimivien henkilöiden ja opiskelijoiden välillä, edistää ja tukea heidän yleistä asemaansa työyhteisössä ja yhteiskunnassa sekä valvoa heidän yhteisiä ammattiin liittyviä etujaan.

Yhdistys toivottaa tervetulleiksi jäsenikseen yliopistossa tutkimus-, opetus tai tukitehtävissä toimivia TEKiin kuuluvia henkilöitä tai opiskelijoita. Perustelluista syistä jäseneksi voi liittyä myös muuhun akavalaiseen järjestöön kuuluva henkilö.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu täyttämällä oheinen lomake. Yhdistyksen jäsenyys on maksuton.