TAY-TSU

TAY-TSU kokoaa yliopistoissa palvelu- ja tukitehtävissä asiantuntijoina tai esimiehinä toimivat henkilöt ja toimii ammatillisena yhdyssiteenä. Yhdistys kuuluu Tekniikan Akateemisten liittoon (TEK). TEK on AKAVA:n jäsenjärjestö. TAY-TSU on perustettu v.1983 alun perin nimellä Korkeakoulujen laboratorioinsinöörit ry (KLI). Vuoden 2001 alusta yhdistyksen nimeksi tuli Yliopistojen laboratorioinsinöörit, vuonna 2004 Yliopistojen yli- ja laboratorioinsinöörit (YLI),  ja vuonna 2015 nimi vaihtui nykyiseksi.

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi

  • TAY pyrkii kokoamaan yhteen kaikki yliopistoissa palvelu- ja tukitehtävissä asiantuntijoina tai esimiehinä toimivat henkilöt
  • tukee jäsenistöään työsuhteesta johtuvien oikeudellisten, sosiaalisten ja palkkauksellisten etujen turvaamisessa ja kehittämisessä
  • neuvottelee työnantajan kanssa jäsentensä palkkaus- ja muista työsuhdeasioista, tarvittaessa yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
  • tekee yhteistyötä ammattiliiton (TEK) kanssa
  • järjestää tiedotustoimintaa ja koulutustilaisuuksia

Haluatko jäseneksi? Vill du bli medlem?