Åbo

11.12.2018

Välkommen på ÅTEKs höstmöte till Hamburger Börs 11.12.2018 klo 18. Efter mötet har vi samkväm, bastu och tilltugg. Om du inte ännu är en ÅTEK-medlem, som kan du ansluta dig på plats.

ÅTEK r.f. höstmöte 2018
Tid: 11.12.2018 kl. 18:00
Plats: Hamburger Börs
Kallade: ÅTEKs medlemmar

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande och sekreterare
 3. Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
 4. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet samt, deltagarnas närvarande
 5. Fastställande av föredragningslistan
 6. Antagande av verksamhetsplan för år 2019
 7. Bestämmande av medlemsavgift för år 2019
 8. Fastställande av budget för nästa verksamhetsperiod
 9. Fastställande av styrelsens medlemsantal
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelsemedlemmar
 12. Val av revisorer och vicerevisorer
 13. ÅTEK styrelsens redogörelse för aktuella ärenden
 14.  Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

 

15.5.2018

Välkommen på ÅTEKs vårmöte i Aud. Ringbom, Axelia II kl 16 med vinprovning på Axelborg kl 16.30

 

13.12.2017

ÅTEK bjuder på glögg och Lucia Onsdagen den 13.12.2017 klockan 9.30. Lucia kommer klockan 10.00

 

 

03.11.2017

ÅTEK ordnar höst- och valmöte onsdagen den 15:e november i auditorium Salin i Axelia II klockan 16.45. Välkommen med och påverka nyttan du får av ÅTEK!

 

08.09.2017

Kom på ÅTEKs morgonkaffe i Axelia IIs aula Fredagen 22.9 klockan 9.45!!! TEK info till handa från Mia. Välkommen!

 

28.8.2017

Teknikdagarna i Åbo 2-4.11.2017 planeras för fullt

Föreningen för Åbo Akademis TEK-forskare, ÅTEK r.f., är en lokalförening inom TEK vid Åbo Akademi.

Föreningens mål är att vara ett kontaktmedium mellan TEK och de personer som forskar inom teknik eller arbetar med tekniska uppgifter inom Åbo Akademi, att förbättra och stöda deras position i arbetsgemenskapen och samhället, samt övervaka deras rättigheter.

Föreningen hälsar till sina medlemmar välkomna universitetets forskare, lärare samt personal som arbetar med tekniska stöduppgifter och som hör till TEK. På grundade skäl kan även till medlemmar godkännas medlemmar i andra föreningar hörande till akavaorganisationen.

Medlem blir man genom att fylla i denna blankett. Föreningens medlemskap är kostnadsfri.

Mera information: ordforande.atek [at] tek.fi