Åbo

 

Föreningen för Åbo Akademis TEK-forskare, ÅTEK r.f.

Ordförande
Docent, TkD Päivi Mäki-Arvela
Akademilektor
Laboratoriet för Teknisk Kemi och Reaktionsteknik
Biskopsgatan 8
20500 Åbo
www: atek.tek.fi
Telefon: +358-2-2154424