VTDI

VTDI on VTT:n, GTK:n, ja muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien valtion laitosten palveluksessa olevien, teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa tai muissa niitä vastaavissa kotimaisissa taikka ulkomaisissa korkeakouluissa tai yliopistoissa alemman tai ylemmän akateemisen loppututkinnon suorittaneiden suorittaneiden ammattijärjestö.

VTDI tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden vaikuttaa työhönsä ja siihen liittyviin asioihin eri tasoilla sekä laitosten sisällä että keskusjär­jestöjen välityksellä laajemmin yhteiskun­nassa.

Valtion tutkimusalojen diplomi-insinöörit on osa TEKiä ja Akavaa.

Lue lisää VTDI:n verkkosivuilta