Hallitus 2018

Puheenjohtaja
TkT Hannu-Matti Järvinen

Ohjelmistotekniikka
Gsm: 040 849 0741
Privatel: (61) 2702
Sähköposti: tektut.pj(ät)tek.fi

Varapuheenjohtaja
TkT Antti Hynnä

Materiaalioppi
Gsm: 040 849 0048
Privatel: (61)2281
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)tut.fi

Sihteeri
DI Taru Karhula

Materiaalioppi
Gsm: 040 849 0056
Privatel: (61)2370
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)tut.fi

Jäsenrekisterin hoitaja
TkT Essi Sarlin
Materiaalioppi
Gsm: 040 849 0146
Privatel: (61)2985
Sähköposti: tektut.jasenasiat(ät)tek.fi

Tiedotus- ja nettisivuvastaava
DI Johanna Ruoranen

Materiaalioppi
Gsm: 040 849 0072
Privatel: (61)3677
Sähköposti: tektut.tiedottaja(ät)tut.fi

Jäsen
DI Joni Backas
Hydrauliikka ja automatiikka
Gsm: 050 301 3846
Privatel: (61)4038
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)tut.fi

Jäsen
DI Matti Haavisto
Tietotekniikka
Gsm: 040 198 1478
Privatel: (61)3083
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)tut.fi

Jäsen
TkT Erja Sipilä
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Gsm: 040 849 0103
Privatel: (61)5312
Sähköposti: etunimi.sukunimi(ät)tut.fi

 

 

 

Luottamusmies

 

TEKTUT:lla ja Yliopistojen yli- ja laboratorioinsinööreillä on yhteinen luottamusmies. Tarkemmat tiedot löytyvät Tutkasta => Henkilöstö => Yhteistoiminta.

https://www.tut.fi/tutka/henkilosto/yhteistoiminta/luottamusmiehet/index.ht