Turun DI-kerho

Tekniikan Akateemisten Turun DI-kerhon tarkoituksena on toimia Lounais-Suomen alueella toimivien jäsentensä yhdyssiteenä sekä seurata ja edistää alansa ja yleensä tekniikan kehitystä.

Kerhon toiminnan rungon muodostavat tutustumiskäynnit Turun talousalueen teollisuus- ja tuotantolaitoksiin sekä instituutioihin.

Vierailu- ja ohjelmakohteet edustavat laajaa kenttää, koska kerhomme jäsenistö koostuu usealta eri opintosuunnalta valmistuneista diplomi-insinööreistä, arkkitehdeista, tekniikan lisensiaateista ja tohtoreista sekä fyysikoista.

Kerhon jäseneksi voi liittyä Tekniikan Akateemiset TEK ry:n jäsen, joka ilmoittaa haluavansa liittyä kerhoon. Liittyminen ilmoitetaan sihteerille sähköpostilla osoitteeseen TurkuDI [at] gmail.com. Jäsenyys on toistaiseksi maksuton.

Myös TEKin opiskelijajäsenet voivat liittyä kerhoon.