Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden Liitto SUM ry

Mikä on SUM

SUM ry on Suomen suunnittelevat maantieteilijät ja aluetieteilijät yhteen kokoava ammattijärjestö. Sumilaiset ovat yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, aluekehitykseen sekä näihin liittyvään tutkimukseen orientoituneita suunnittelumaantieteilijöitä, aluetieteilijöitä ja maantieteilijöitä.

SUM perustettiin 14.11.2000 ja järjestö toimi vuoteen 2014 asti nimellä Suomen Suunnittelumaantieteilijöiden Liitto. Kesällä 2014 järjestön sääntömuutoksen myötä nimi vaihtui muotoon Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden Liitto SUM.

SUM:n perustehtäviä ja keskeisiä tavoitteita ovat

  • keskinäisen yhteydenpidon ja verkottumisen tukeminen
  • osaamisen, tekemisen ja kiinnostavien aiheiden esiin nostaminen
  • ammatillisen aseman edistäminen ja jäsenistönsä edustaminen

SUM on myös Tekniikan akateemisten kerho

  • ammattiliittoedut Suomen suurimmasta insinöörien ja arkkitehtien ammattijärjestöstä
  • tuomme suunnittelevat maantieteilijät esiin osaavana ja moninaisuudessaan yhtenäisenä ryhmänä muiden alamme ammattiryhmien rinnalle
  • vertaudumme muun muassa palkkasuosituksissa ja rekrytoinneissa positiivisesti arkkitehtien, maisema-arkkitehtien, maanmittareiden ja insinöörien kanssa

Järjestön jäseniksi ovat tervetulleita kaikki yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun, aluekehitykseen sekä näihin liittyvään tutkimukseen orientoituneet suunnittelumaantieteilijät, aluetieteilijät ja maantieteilijät. Jäsenistöön kuuluu niin alan konkareita kuin opiskelijoita. Yhdistyksessä on jäseniä noin 180 ympäri Suomen. Lisätietoa jäsenyydestä ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.