Sairaalafyysikot ry

Sairaalafyysikot ry on akavalainen ammattiyhdistys sairaalafysiikan alalla työskenteleville. Yhdistyksen jäsenten on siten kuuluttava myös Tekniikan Akateemisten Liittoon (TEK). Sairaalafyysikot-yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäsentensä ammatillisia, yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja sivistyksellisiä etuja sekä edistää ammattikunnan yhteistoimintaa.  Tarkempi kuvaus yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnan laadusta on esitetty yhdistyksen säännöissä.

Yhdistys on toiminut vuodesta 1986 lähtien, mutta sen edeltäjä Suomen Matemaatikko- ja Fyysikkoliiton (SMFL) Sairaalafyysikkojaosto aloitti toimintansa jo vuonna 1965. Sairaalafyysikot ry on Tekniikan Akateemisten Liiton TEK ry:n osasto. 

Sairaalafyysikot ry:n jäsenyyttä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

– yhteystiedot (puhelin, kotiosoite, sähköpostiosoite)
– työpaikan tiedot (sairaala, klinikka, sairaalan osoite)
– lyhyt selvitys työhistoriasta sairaalafyysikkona
– ajankohta, jolloin liittynyt TEKin jäseneksi
– yhden Sairaalafyysikot ry:n jäsenen suositus

Jäsenhakemukset lähetetään johtokunnan sihteerille, ja ne käsitellään johtokunnan kokouksissa.