Jäsenasiat

 

Jäsen ja kannatusjäsen
Napolin varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä TEK:n ja TFiF:n täysjäsenet ja opiskelijajäsenet. Kannatusjäseniksi voivat hakemuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksyminä liittyä muutkin. Kannatusjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisilla jäsenillä; kannatusjäsen ei kuitenkaan voi toimia yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Jäsentiedotus
Napoli tiedottaa yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista ensisijaisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tapahtumista tiedotetaan myös Napolin verkkosivuilla. Lisäksi Napolilla on Facebook- ja LinkedIn-ryhmä, jotka palvelevat sekä tapahtumatiedotusta että keskustelua.

Jäsentietojen muutokset
Jos yhteystietosi ovat muuttuneet, jäsenyytesi TEKissä tai TFiFissä muuttuu tai haluat erota Napolista, ilmoita siitä napoli.jasenasiat [at] gmail.com. Erityisen tärkeää on ilmoittaa muuttuneesta sähköpostiosoitteesta, jotta saat Napolin jäsentiedotuksen.

Osallistuminen tapahtumiin
Napolin tapahtumiin voivat osallistua jäsenmaksun maksaneet jäsenet, joissakin tapauksissa myös muiden TEKin kerhojen jäsenet. Tapahtumista ilmoitetaan sähköpostilistalla, Napolin verkkosivuilla ja usein myös Facebook-ryhmässä. Tapahtumiin ilmoittaudutaan verkkolomakkeella, jonka linkki löytyy kyseisen tapahtuman tiedoista. Koska tapahtumat täyttyvät usein hyvin nopeasti, kannattaa ilmoittautua nopeasti. Tapahtuman järjestäjä vahvistaa ilmoittautumiset ja lähettää lisätietoa mukaan mahtuneille.

Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain Napolin vaalikokouksessa. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 15€ ja kannatusjäsenmaksu 25€. Maksuohjeet lähetetään jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen liittymisen jälkeen ja aina kalenterivuoden alussa. Jäsenmaksun maksaminen on edellytys Napolin tapahtumiin osallistumiselle.

Napolin jäseneksi liittyminen
Voit hakea Napolin jäsenyyttä täyttämällä liittymislomakkeen. Hyväksytyn jäsenhakemuksen jälkeen saat ohjeet jäsenmaksun maksamisesta ja sinut liitetään Napolin sähköpostilistalle.

Napolista eroaminen
Jos haluat erota Napolista, ilmoita asiasta Napolin hallitukselle osoitteeseen napoli.jasenasiat [at] gmail.com.

Maksujen laiminlyönti
Jäsenmaksun ja mahdollisten rästimaksujen (kuten aiempien tapahtumien osallistumismaksut) maksaminen on ehto Napolin tapahtumiin osallistumiselle. Kalenterivuoden lopussa Napolin jäsenyydestä vapautetaan ne, jotka ovat jättäneet kuluvan vuoden jäsenmaksun maksamatta. Jos uudelleen jäseneksi tai kannatusjäseneksi hakevalla henkilöllä on ennestään erääntyneitä maksuja yhdistykselle, Napolin sääntöjen 3§ mukaan hallituksella on oikeus vaatia häntä maksamaan ne ennen uudelleen jäseneksi hyväksymistä.