KESSU Organisaation Kehittäjät ja Suunnittelijat ry

KESSU on yhdistys, joka kokoaa yhteen henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita organisaation johtamisesta ja kehittämisestä. Kessu tarjoaa ikkunan alan mielenkiintoisiin aiheisiin, yrityksiin, kohteisiin ja tapahtumiin ja ennen kaikkea mahdollisuuden tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin.

JÄSENET OVAT pääasiallisesti organisaatioiden kehittämis- ja tutkimustehtävissä toimivia henkilöitä. Jäsenistä noin 80 % on diplomi-insinöörejä, mutta jäseniksi hyväksytään myös opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt. Ohjeet jäseneksi liittymiseksi.

TOIMINNAN RUNGON muodostavat noin kuusi kertaa vuodessa pidettävät iltapäivä- tai iltatilaisuudet. Jokaiseen tilaisuuteen liittyy vierailukäynti yritykseen tai tutkimuslaitokseen, esitelmä, koulutus tai jokin muu ajatuksia ravisteleva ohjelmanumero. Tilaisuuksien teemoja, pitotapoja, pitopaikkoja, pitosyitä on ollut kirjoltaan hyvin erilaisia. Yhteistä tilaisuuksille on saman kiinnostuksen kohteen omaavien ihmisten tapaaminen, itsensä kehittäminen, omien ajatusmallien ravistelu sekä mukava yhdessäolo. Lisätietoja toiminnasta löydät KESSUn kotisivuilta, Facebook-sivuilta tai liittymällä Facebook-ryhmään

In English