Insinöörien Rouvat ry

Insinöörien Rouvat ry

Insinöörien rouvat ry:n historia alkaa 1930-luvulta, jolloin joukko Teknillisessä korkeakoulussa opiskelleiden diplomi-insinöörien rouvia teki ryijyn lahjaksi Suomalaisten Teknikkojen Seuralle (STS) seuran 40-vuotisjuhlaan v. 1936. Ryijyrouvien määrä kasvoi, joten v. 1949 perustettiin yhdistys, joka merkittiin yhdistysrekisteriin nimellä Insinöörien rouvat ry.

Sääntöjen mukaan jäseniksi voivat liittyä diplomi-insinöörien rouvat sekä naisdiplomi-insinöörit. Yhdistyksen tarkoitus on ollut toimia rouvien yhdyssiteenä ja tukena, avustaa tekniikan ylioppilaita ja heidän perheitään sekä tekniikan edistämiseksi toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä.

Suurimmat projektit ovat olleet Ratakadun Insinööritalon rakennusrahaston kartuttaminen ja myöhemmin Dipolin. Varoja rouvat ovat hankkineet monin eri tavoin, esim. järjestämällä juhlatilaisuuksia. Tuotoilla on perustettu mm. stipendirahasto, josta on jaettu stipendejä teekkareille.

Yhdistys on toiminut klubina, rouvat ovat kokoontuneet parin viikon välein erilaisten ohjelmien parissa. Tällä hetkellä yhdistys kokoontuu 7-8 kertaa sekä kevät- että syyskaudella. Aiheina ovat mm. taidenäyttelyt, teatteri, esitelmät, jäsenlounaat, kevät-ja syysretket.

Puheenjohtaja:
Kaarina Sanero

p. 0500 439908