Lentotekniikan opinnäytetyöt

Tutkinnon suorittaneiden opinnäytetyöt

Tämä luettelo sisältää kaikki Teknillisen korkeakoulun lentotekniikan oppituolista valmistuneiden väitöskirjat, lisensiaatintyöt ja diplomityöt. Lentotekniikan opetus alkoi 1942, mutta vasta lukuvuonna 1943-44 perustettiin lentokoneenrakennuksen opintosuunta.

Lentotekniikan professuuri perustettiin 12.12.1938 ja virkaan nimitettiin tekniikan tohtori Arvo Ylinen 1.9.1940. Hän oli tässä virassa 1.7.1956 saakka, jolloin hän tuli nimitetyksi rakennusstatiikan professorin virkaan. Seuraava lentotekniikan professorin viranhaltija oli 1.9.1960 alkaen filosofian maisteri, diplomi-insinööri Veikko Linnaluoto. Hän siirtyi eläkkeelle 1.7.1976. Viran kolmas haltija oli tekniikan tohtori Seppo Laine, joka nimitettiin virkaan 1.1.1978 alkaen. Hänen siirryttyä eläkkeelle 1.12.2002 viran neljänneksi haltijaksi tuli tekniikan tohtori Jaakko Hoffren, joka nimitettiin virkaan 1.2.2004 alkaen.

Lentotekniikan apulaisprofessorin virka on perustettu 28.1.1972 ja sen ensimmäinen haltija oli tekniikan tohtori Seppo Laine 1.10.1973 alkaen. Hän erosi virasta 1.1.1978 siirtyessään professorin virkaan, ja uudeksi apulaisprofessoriksi nimitettiin tekniikan tohtori Ulv Mai 1.8.1980. Ulv Main kuoltua 13.8.1986 virka tuli avoimeksi ja siihen nimitettiin diplomi-insinööri Olli Saarela 1.4.1988. Apulaisprofessorin virka muutettiin professorin viraksi 1.8.1998.

Väitöskirjat / Doctoral dissertations

Lisensiaatintyöt / Lic.Tech. theses

Diplomityöt / M.Sc. theses

Väitöskirjat / Doctoral dissertations

1. Wegelius, Edward Albert

"Berechnung der elastischen Linie und der Normalspannungen in Luftschraubenflügeln einer Luftschraubenfamilie", 1945.

2. Wuolijoki, Jaakko Robert

"Über die gleichzeitige Bestimmung des Elastizitäts- und Schubmoduls an Hand der Obertöne eines in Biegeschwingungen stehenden Stabes", 1947.

3. Vainio, Martti T.

"Über den horizontalen Kurvenflug", 1948.

4. Ranta, Matti A.

"An application of integral transformations and the Wiener-Hopf technique to the supersonic flow past an oscillating, nearly circular, slender body and past an elastic, two dimensional, thin wing", 1964.

5. Laine, Seppo K.

"A Theoretical Study of the Effect of a Step in a Flat Plate upon the Laminar Boundary Layer", Numerical Solutions of the Navier-Stokes Equations, 1972.

6. Mai, H. Ulv

"An Unsteady Vortex Panel Method and its Application to Aeroelastic Calculations of a Fixed, Thin Wing and an Unconstrained Flying Vehicle", 1975.

7. Lurz, Werner

"An Experimental Study of the Effect of a Backward Facing Step in the Flat Plate upon the Laminar Boundary-Layer", 1980.

8. Larjola, Jaakko

"Transient Simulation of Gas Turbines Including the Effects of Heat Capacity of the Solid Parts", 1982.

9. Hoffren, Jaakko

"A Numerical Method for Simulating Unsteady Flow Including Solid/Fluid Interaction", 1995.

10. Kaurinkoski, Petri

"Simulation of the Flow Past a Long-Range Artillery Projectile", 2000.

11. Lehtimäki, Reijo

"On Structured Grid Generation", 2000.

12. Peltonen, Risto

"Numerical Method for Analysis and Design of Airfoils in Subsonic Flow", 2000.

13. Hellsten, Antti

"New Two-Equation Turbulence Model for Aerodynamics Applications", 2004.

14. Saarela, Olli

"Design System of Composite Laminates", 2005.

15. Brandt, Tellervo

"Study on Numerical and Modelling Errors in LES Using a Priori and a Posteriori Testing", 2007. (Tutkimusala: Virtausmekaniikka)

16. Pärnänen, Tuomas

"Low-velocity impact damage in fibre metal laminates - a study of the impact resistance and metal-composite debonding", 2017.

17. Korkiakoski, Samuli

"Tensile-tensile fatigue testing and fatigue properties of quasi-unidirectional non-crimp fabric reinforced glass-fibre/epoxy laminates", 2017.

18. Aakkula, Jarkko

"Bonded repairs of metallic aircraft structures - Experimental evaluation of surface treatment methods and composite crack repair configurations", 2017.

 

Muita lentotekniikassa tehtyjä tohtorintutkintoja

Sovelletun mekaniikan laitos, pääaine: Sovellettu mekaniikka

Kanerva, Mikko

"Strength of rough interfaces: A micro-scale approach to steel-epoxy and composite systems", 2014.
 

Lisensiaatintyöt / Lic.Tech. theses

1. Ranta, Matti A.

"Hoikan kappaleen ohi tapahtuvan ääntä nopeamman virtauksen tutkiminen integraalimuunnosten ja Wiener-Hopf menetelmän avulla", prof. Linnaluoto, 1963.

2. Laine, Seppo K.

"Tutkimus pinnan aaltomaisuuden vaikutuksesta laminaarisen rajakerroksen muuttumiseen", prof. Linnaluoto, 1970.

3. Mai, H. Ulv

"Funktionaalianalyysin sovellutuksia eräisiin rakenteiden mekaniikan probleemeihin", vt.prof. Rikkonen, 1972.

4. Uotila, Jarmo I.

"A Method to Estimate Stresses in Ribbon Parachutes during Opening and at Steady State", prof. Linnaluoto, 1975.

5. Harjumäki, Jaakko

"Yksiosaisen siipiprofiilin aerodynaamisten ominaisuuksien teoreettinen määrittäminen kitkallisessa kokoonpuristumattomassa virtauksessa", prof. Laine, 1980.

6. Saarela, Olli

"Integrated Design and Analysis of Composite Laminate and Sandwich Structures", prof. Laine ja prof. Pramila (Oulun Yliopisto), 1991.

7. Kanervo, Esko

"Geosynkronisen satelliitin kinematiikka", prof. Laine, 1992.

8. Hoffren, Jaakko

"Time-Accurate Schemes for a Multi-Block Navier-Stokes Solver", prof. Laine, 1992.

9. Juhala, Kim

"Effect of Short Fibers on Interlaminar Strength of Composite Laminates", apul.prof. Saarela, 1993.

10. Kaurinkoski, Petri

"Numerical Determination of the Flow of an Arbitrary Mixture of Gases", prof. Laine, 1995. Abstract

11. Kere, Petri

"A Knowledge-Based System in the Composites Analysis and Design Software ESAComp", apul.prof. Saarela ja prof. Syrjänen, 1997.

12. Brandt, Tellervo

"Studies on Numerical Errors in Large Eddy Simulation", prof. Hoffren, 2004. Abstract, Tiivistelmä

 

Muita lentotekniikassa tehtyjä lisensiaatintöitä

Tietotekniikan osasto, pääaine: Matematiikka

Lehtimäki, Reijo

"Numerical Grid Generation for Flow Simulation", prof. Laine, 1993.
 

Diplomityöt / Master's theses

Koneenrakennusosasto, Lentokoneenrakennuksen opintosuunta

1. Linnaluoto, Veikko

"Nykyaikaisen hävittäjälentokoneen siiven aerodynaaminen suunnittelu", prof. Ylinen, 1944.

2. Schalin, Pehr

"Konstruktion av högvärdigt distanssegelflygplan", prof. Ylinen, 1946.

3. Temmes, Kaarle

"Ehdotus harjoituspurjelentokoneeksi", prof. Ylinen, 1946.

4. Norrmén, Lars

"Aerodynamiska och hållfasthetsberäkningar av ett segelflygplan", prof. Ylinen, 1947.

5. Häkkinen, Raimo

"65 hv:n moottorilla varustetun yksipaikkaisen harjoituslentokoneen suunnittelu", prof. Ylinen, 1948.

6. Heinonen, Juhani

"Suunniteltava 115 hv moottorilla varustettu 2-paikkainen alatasoinen, vapaasti kantava urheilu- ja koulukone, joka sopii purjelentokoneiden hinaukseen", prof. Ylinen, 1948.

7. Kurki-Suonio, Mauri

"Lentokoneenrakennuksessa käytettyjen menetelmien soveltaminen puurakenteisen linja-auton korin suunnitteluun, kuormitustapausten määrittely ja lujuustarkastelu", prof. Ylinen, 1948.

8. Järvineva, Elias

"Vertaileva tutkimus reaktio- ja potkurilentokoneiden suorituskyvystä eri lentotiloissa", prof. Ylinen, 1949.

9. Brotherus, Johannes

"Tutkimuksia metallin ja puun yhteenliittämiseksi liimaamalla", prof. Ylinen, 1949.

10. Piippo, Leo

"Peräsinflettnereiden vaikutus käsi- ja jalkaohjausvoimiin matkustajalentokone DC-3:ssa (C-47A)", prof. Ylinen, 1950.

11. Reku, Oiva

"Lentokonevanerin kimmoisten ominaisuuksien tutkiminen taivutus- ja vääntökokeiden perusteella", prof. Ylinen, 1950.

12. Palmgren, Brynolf

"Undersökning av några nyare härdvätskors avkylningsförmåga med tillhjälp av

avkylningshastighetskurvor", fil.maist. Salokangas, 1950.

13. Stude, Carl

"Beräkningsgrunder för träbalkar", prof.Ylinen, 1950.

14. Peltomäki, Pentti

"Hinattavan maalilentokoneen suunnittelu", prof. Ylinen, 1950.

15. Rantala, Pellervo

"Mäntylentovanerin lujuusominaisuudet", prof. Ylinen, 1950.

16. Raunio, Olavi

"On suunniteltava ja konstruoitava jäähdytyskoneen kompressori freon 12:ta tai metylikloridia varten", prof. Kyrklund, 1951.

17. Hakkarainen, Pertti

"Keskipakois- ja potkuripuhaltimien ominaisuuksien tutkimiseen soveltuvan koelaitoksen suunnittelu", prof. Ylinen, 1951.

18. Mellén, Kai

"2-paikkaisen urheilu- ja hinauskoneen alkusuunnittelu", prof. Ylinen, 1951.

19. Lounamaa, Ilkka

"Kuorirakenteiden statiikan soveltaminen lentokoneenrakennuksessa kätettyjen kuorirakenteiden jännitysten ja muodonmuutosten määräämiseksi", prof. Ylinen, 1951.

20. Kekkonen, Risto

"Lentokoneenrakennuksessa käytettyjen kuorirakenteiden soveltaminen duralumiinirakenteisen linja-auton korin suunnitteluun", prof. Ylinen, 1951.

21. Karhumäki, Tuomas

"Tutkielma liikennelentokoneiden alkusuunnitteluun vaikuttavista tekijöistä",

prof. Ylinen, 1952.

22. Lahti, Tenho

"Lentoyhtiön huoltotyöt ja niiden järjestely", prof. Ylinen, 1952.

Koneinsinööriosasto, Lentokoneenrakennuksen opintosuunta / Pääammattiaine: Lentotekniikka

23. Koskinen, Antti

"Korkeateho purjelentokone PIK-13", prof. Ylinen, 1953.

24. Kukkonen, Esko

"Helikopterin teknillisistä ja taloudellisista käyttömahdollisuuksista suurjännitejohtojen tarkastuksiin ja korjauksiin", prof. Ylinen, 1953.

25. Calás, Carl-Eric

"Projektering av 1-sitsigt jaktflygplan", prof. Ylinen, 1953.

26. Ekström, Keijo

"Liikennelentokoneiden kuormanvaihteluista johtuvat pituusstabiliteettivaatimukset ja niiden vaikutus saavutusarvoihin", prof. Ylinen, 1953.

27. Hagelstam, Clas

"Konstruktion av ett ensitsigt motorflygplan för bruk i flygklubbar", prof. Ylinen, 1953.

28. Hämäläinen, Lauri

"Harjoitushävittäjän aerodynaaminen suunnittelu Mercury VIII moottorilla", prof. Ylinen, 1953.

29. Rinta, Matti

"Mäntämoottorilla ja potkuriturbiinilla varustettujen Convair 340 liikennekoneitten vertailua", prof. Ylinen, 1953.

30. Räsänen, Kauko

"Liikennekoneiden lentoonlähdön turvallisuusmääräyksistä", prof. Ylinen, 1953.

31. Sirén, Arne

"Beräkning och undersökning av kontraktionskonen hos vindtunnlar vid potentiell och verklig vätskeströmning", prof. Ylinen, 1953.

32. Juurikas, Veikko

"Ehdotus kaksipaikkaiseksi lentoveneeksi", prof. Ylinen, 1954.

33. Juurikkala, Jussi

"Lentokoneenrakennuksen työmenetelmien erikoisesti sovelletun aerodynamiikan käyttäminen F-3 luokan kilpa-auton suunnittelussa", prof. Ylinen, 1954.

34. Lehmusvuori, Veikko

"Lentokoneen kuorirakenteessa olevan pienehkön aukon vaikutus jännitysten jakautumiseen aukon ympäristössä", prof. Ylinen, 1954.

35. Tiusanen, Keijo

"Ehdotus kevyeksi suihkukoneeksi koulutustarkoitusta varten", prof. Ylinen, 1954.

36. Ryti, Kaarlo

"Auton suuntastabiliteetti", prof. Ylinen, 1955.

37. Aaltonen, Touko

"Suksitelineestä ja sen käytöstä", prof. Ylinen, 1956.

38. Krootila, Ilpo

"Lentokoneenrakennuksessa käytettyjen menetelmien soveltaminen 2-paikkaisen matkailu- ja urheiluauton rakenteeseen", prof. Ylinen, 1957.

39. Pikkarainen, Urpo

"Pyrstöttömän purjekoneen aerodynaaminen suunnittelu", prof. Ylinen, 1957.

40. Rinta, Jussi

"Nykyaikaisten nopeitten lentokoneitten saavutusarvojen vertailuperusteista", prof. Ylinen, 1957.

41. Suorsa, Matti

"Yliäänitunnelin suunnittelu, jonka sovellutuksena rakennettu pienitehoinen yliäänitunneli", prof. Ylinen, 1957.

42. Jalkanen, Jorma

"Kaksipaikkaisen keveän urheilukoneen alkusuunnittelusta", prof. Ylinen, 1958.

43. Rumpunen, Veikko

"Rajakerrosimu ja sen vaikutus lentokoneen saavutusarvoihin", prof. Ylinen, 1958.

44. Tanner, Mauri

"Tasomuodon vaikutus lentokoneen saavutusarvoihin", prof. Ylinen, 1958.

45. Tervo, Tuomo

"Kilpapurjekoneen aerodynaamisesta suunnittelusta", prof. Ylinen, 1958.

46. Kanervo, Esko

"Pienen helikopterin suunnittelu", prof. Ylinen, 1959.

47. Söderström, Bertel

"Beaktande av låga temperaturer och isbildning vid planering och konstruktion av flygplan", prof. Ylinen, 1959.

48. Aronen, Olavi

"Kaasuturbiinikäyttöisen kevyen helikopterin alkusuunnittelu", prof. Ylinen, 1960.

49. Ranta, Matti

"Raketin lento-ominaisuuksien tutkiminen", prof. Ylinen, 1960.

50. Roininen, Erkki

"Kevyen suihkuturbiinivoimalaitteella varustetun lentokoneen alkusuunnittelua",

prof. Ylinen, 1960.

51. Tiirikka, Erkki

"Kevyen 2-paikkaisen suihkukoneen suunnittelu", prof. Ylinen, 1960.

52. Yllö, Heikki

"Teräskuorirakenteisen matkustajarautatievaunun lujuustarkasteluja", prof. Ylinen, 1960.

53. Söderlund, Juhani

"Se-210 Caravellen taloudellisuuden parantaminen moottorinvaihdon avulla",

prof. Linnaluoto, 1960.

54. Nurmi, Kari

"Saavutusarvo- ja rakennemuutostutkimus sekä kannattavaisuusarvio Douglas DC-3 tyyppisen liikennelentokoneen muuttamiseksi yksinomaiseen rahtikäyttöön", prof. Ylinen, 1960.

55. Hedström, Kurt

"Kalkylering av markeffektfarkoster", prof. Linnaluoto, 1961.

56. Seppälä, Heikki

"Suihkuliikennekoneiden aiheuttamasta melusta", prof. Linnaluoto, 1961.

57. Savolainen, Kari

"Tutkielma nykyaikaisten suihkuliikennekoneiden saavutusarvoista ja taloudellisuudesta", prof. Linnaluoto, 1961.

58. Strengell, Martin

"Licenstillverkningens ekonomiska fördelar jämförda med egen konst- ruktionsverksamhet", prof. Niini, 1961.

59. Anttila, Ahto

"Lasikuituvahvisteisten muovien käyttö purjelentokoneiden rakennuksessa",

prof. Linnaluoto, 1962.

60. Kaipio, Pekka

"Purjelentokoneen painon optimointia koskevia tarkasteluja", prof. Linnaluoto, 1963.

61. Vuorikari, Veikko

"Mittarilaskeutumisesta ja eräs sen sovellutus hävittäjäkoneisiin", prof. Linnaluoto, 1963.

62. Mäntylä, Heikki

"Maalilentokoneista sekä niiden soveltamisesta Suomen oloihin", prof. Linnaluoto, 1963.

63. Tervamäki, Jukka

"Insinööri Tapio Juntusen keksimän differentiaali- eli rengasmottorin periaatteen soveltaminen kevyeksi lentomoottoriksi", DI Heinonen, 1963.

64. Vähämäki, Toivo

"Lasikuiturakenteisen amfibiolentokoneen esisuunnittelu", prof. Linnaluoto, 1964.

65. Saras, Jorma

"Lentokoneen käytön luotettavuus", prof. Linnaluoto, 1965.

66. Väisänen, Pertti

"Purjekoneen hinauksesta aiheutuvat voimat hinauskoneessa", prof. Linnaluoto, 1965.

67. Oksanen, Erkki

"Tuulitunnelin kontraktio-osan laskeminen", prof. Linnaluoto, 1965.

68. Malén, Jouko

"Hävittäjälentokoneen laitehuollon valvonta ja järjestely ilmavoimissamme", prof. Linnaluoto, 1965.

69. Mäkinen, Juhani

"Lentokoneen laitteiden häiriötaajuuden tutkiminen käytännön sovellutuksena", prof. Linnaluoto, 1965.

70. Kärnä, Juhani

"Lentomekaniikan ohjekirja ohjaajia varten", prof. Linnaluoto, 1966.

71. Vanhatalo, Jukka

"Tutkimus liikennelentokoneiden laskukiidon pituuteen vaikuttavista tekijöistä", prof. Linnaluoto, 1966.

72. Suokas, Raimo

"Radiolla ohjattavan maalilentokoneen alkusuunnittelu", prof. Linnaluoto, 1966.

73. Laine, Seppo

"Tutkimus tuulitunnelin seinämien ja mallin välisestä interferenssistä kokoonpuristumattomassa virtauksessa", prof. Linnaluoto, 1966.

74. Harjuvaara, Heikki

"Yhteen suuntaan pituusjäykisteillä vahvistetun laatan taipuman ja momenttijakautumien tutkiminen", prof. Niskanen, 1966.

75. Saikkonen, Matti

"Siiven nostovoiman korjaus oktagonaalisessa ilmatunnelissa", prof. Linnaluoto, 1967.

76. Aroviita, Lauri

"Tutkimus erään matkustajalentokoneen polttoainetäydennysten taloudellisesta suorittamisesta", prof. Linnaluoto, 1967.

77. Kymäläinen, Eino

"Pienen suihkumoottorin koekäyttölaitteiden suunnittelu", DI Heinonen, 1967.

78. Järvenpää, Iikka

"Tutkimus ylisoonisen lentokoneen paineaallosta ja sen maassa aiheuttamista häiriöistä", prof. Linnaluoto, 1967.

79. Laukkanen, Jyrki

"Purjelentokoneiden koelentämisestä ja lento-onnettomuuksista", prof. Linnaluoto, 1968.

80. Salonen, Matti

"Pienikokoisen rynnäköintilentokoneen esisuunnittelu", prof. Linnaluoto, 1968.

81. Välimäki, Pekka

"Erään lentokonesarjan yksilöiden staattisen painejärjestelmän virhetutkimus", prof. Linnaluoto, 1968.

82. Mai, Ulv

"TKK:n aerodynamiikan laboratorion tietojenkeruu- ja ATK-järjestelmä", prof. Linnaluoto, 1968.

83. Määttänen, Mauri

"Teknillisen korkeakoulun alisoonisen tuulitunnelin vastuksen ja potkuri-johdesiivistö järjestelmän tutkiminen", prof. Linnaluoto, 1968.

84. Räikkönen, Martti

"Tutkimus eräiden normaaliluokkaan kuuluvien lentokoneiden muuttamisesta sopiviksi maa- ja metsätalouden erikoistehtäviin", prof. Linnaluoto, 1968.

85. Holmlund, Ulf

"Tutkimus hävittäjäkoneiden lentovalmiudesta tasapaino- ja muutostiloissa",

prof. Linnaluoto, 1968.

86. Pennala, Erkki

"Tutkimus eräästä paino-optimointimenetelmästä sovellettuna kotelorakenteeseen", prof. Linnaluoto, 1968.

87. Fagerström, Bo

"Konstruktion av 127 mm attackraketmotor", prof. Linnaluoto, 1969.

88. Ailio, Esa

"Tuulitunnelin potkurin akselin tutkiminen ja suunnittelu", prof. Sahlberg, 1969.

89. Väyrynen, Risto

"Tutkimus eri metallisten rakennusaineiden vaikutuksesta lentokoneen siiven painoon", prof. Linnaluoto, 1969.

90. Ekblom, Kristian

"Undersökning av orsaker till bottenslag i huvudlandstället på Caravelle 10 B 3",

DI Vuorikari, 1969.

91. Lumiala, Yrjö-Pentti

"Pienikokoisen rynnäköintilentokoneen esisuunnittelu. Rakenne ja lujuustarkastelut", prof. Linnaluoto, 1969.

92. Puhakka, Matti

"Suihkumoottorin huollon simulointi eräässä lentoyhtiössä", tekn.lis. Andersin, 1969.

93. Haapanen, Erkki

"Lasikuituvahvisteisten kerroslevyjen laskentaperusteista", prof. Linnaluoto, 1969.

94. Teittinen, Jukka

"Hydropulsaattorin dynaamisen käyttäytymisen tutkiminen", prof. Linnaluoto/DI Vuorikari, 1969.

95. Halme, Jouko

"Liikennelentokoneen tasapainottamisesta", prof. Linnaluoto, 1969.

96. Penttilä, Matti

"Lentokoneen mäntämoottorin ilmajäähdytyksen suunnittelu", DI Heinonen, 1969.

97. Laine, Lauri

"Liikennelentokoneen ohjaajan käyttäytyminen häiriötilanteessa lentoonlähdön aikana ja sen vaikutus kiihdytys-pysäytysmatkaan", dosentti Häkkinen, 1969.

98. Kilpinen, Tapio

"Purjekoneen lentokelpoisuusmääräyksistä ja siiven taivutus-väsytyskoe", prof. Linnaluoto, 1969.

99. Rantasalo, Ilkka

"Erään lentokoneen kellukkeen kuormitusten määrittäminen ja väsytyskokeen suorittaminen", prof. Linnaluoto, 1970.

100. Ryynänen, Matti

"Hydrostaattisesti kuormitetun tasoluukun rakenteen optimointi materiaali- ja valmistuskustannusten suhteen", prof. Linnaluoto, 1970.

101. Perander, Kari

"Eräässä lentokoneessa käytettävien kerroslevyrakenteiden lujuuskokeet", prof. Linnaluoto, 1970.

102. Jukola, Martti

"Tutkimus jäämuodostumisesta ja sen estämisestä kuumailmapuhalluksella erään lentokoneen ilmanottoaukossa", prof. Linnaluoto, 1970.

103. Perret, Christian

"Konstruktion av modellupphängningsanordning för låghastighets vindtunnel", prof. Linnaluoto, 1970.

104. Raevuori, Seppo

"Ylisoonisella nopeudella lentävän maaliraketin esisuunnittelu", prof. Linnaluoto, 1970.

105. Vartia, Pentti

"Dynaamisen makrotaloudellisen mallin simulointi sähköisellä analogialaskimella", DI Vuorikari, 1970.

106. Lahti, Esko

"Alisoonisen tuulitunnelin profiilimittauslaitteiston suunnittelu", tekn.lis. Laine, 1970.

107. Väre, Pertti

"Erään ohjuksen vakavuus- ja ohjattavuustutkimuksia", prof. Linnaluoto, 1970.

108. Järvensivu, Jukka

"Rautateiden dieselvetokaluston pyörien pinnan väsymisilmiön tutkiminen", dosentti Salokangas/prof. Heiskanen, 1970.

109. Aalto, Heikki

"Pinnan aaltomaisuuden vaikutuksesta turbulenttiseen rajakerrokseen", prof. Linnaluoto, 1971.

110. Järvinen, Risto

"Erään liikennekoneen lentoonlähtö- ja laskukiitomatkaan vaikuttavien tekijöiden analysointi", prof. Linnaluoto, 1971.

111. Wauhkonen, Kari

"Alisoonisen tuulitunnelin virtauksen kalibrointi", tekn.lis. Laine/prof. Linnaluoto, 1971.

112. Valtonen, Markku

"Helikopterin ohjaimien suunnittelu ergonomisten näkökohtien pohjalta", prof. Häkkinen, 1971.

113. Venäläinen, Pasi

"Pistemäisesti tuetun, ristiin jäykistetyn laattarakenteen lujuuden tarkastelu", prof. Niskanen, 1971.

114. Kaustinen, Esa

"Puristuvan kuormituksen alaisten suorakulmaisten lujitemuovilevyjen lommahtamisen tutkiminen", prof. Linnaluoto, 1971.

115. Tammi, Pekka

"Vakioluokan purjelentokoneen esisuunnittelu", prof. Linnaluoto, 1971.

116. Lemmetyinen, Jorma

"Erään lentokoneen pienoismallin tuulitunnelikokeet", prof. Linnaluoto, 1971.

117. Oksanen, Kimmo

"2-ulotteisen potentiaalivirtauksen laskeminen SmithHess'n singulariteettimenetelmää käyttäen", tekn.lis. Laine/prof.Linnaluoto, 1971.

118. Marttila, Risto

"Sotilaslentokoneen ohjausominaisuuksien perusteet ja optimiarvot", prof. Linnaluoto, 1972.

119. Ikonen, Kari

"Terässäiliöiden jäykistämättömien ja jäykistettyjen kartiomaisten kattorakenteiden laskelmat konventionaalisella ja äärellisten elementtien menetelmällä", prof. Niskanen, 1972.

120. Uotila, Jarmo

"Tasoituskertoimet purjelentokilpailuissa", prof. Linnaluoto, 1972.

121. Mäkelä, Martti

"Pituus- ja rengasjäykisteillä vahvistetun lieriökuoren stabiliteetin tarkastelu", prof. Niskanen, 1972.

122. Alanen, Hannu

"Alisoonisen tuulitunnelin turbulenssiasteen määrittäminen kuumalanka-anemometrillä", vt.apul.prof. Laine, 1972.

123. Ihantola, Markku

"Hiekan ja pölyn vaikutus JT8D suihkumoottoriin", prof. Linnaluoto, 1972.

124. Lamberg, Reijo

"Suunnitelman laatiminen erään torjuntahävittäjän rakenteesta ja järjestelmistä laboratoriotoimintaa varten", prof. Linnaluoto, 1972.

125. Tiirikainen, Vesa

"Liikennelentokoneen rakenteen tarkastuksista", DI Malén / prof. Linnaluoto, 1972.

126. Valve, Lassi

"Erään purjekoneen kuormitusspektri", prof. Linnaluoto, 1972.

127. Frostell, Caj

"Lentokoneen ohjaajan siirtofunktio. Teoria ja teorioiden vertailu kokeellisten mittausten avulla", DI Vuorikari/ prof. Linnaluoto, 1972.

128. Korhonen, Hannu

"Lentokoneen aeroelastiset värähtelyt ja niiden estäminen", prof. Linnaluoto, 1972.

129. Puranen, Paavo

"Harjoituspurjelentokoneen esisuunnittelu", prof. Linnaluoto, 1973.

130. Tonteri, Arto

"Suihkuharjoituskoneen suunnittelu- ja valmistuskustannuksista", prof. Linnaluoto, 1973.

131. Harjumäki, Jaakko

"Differenssimenetelmän sovellutus kitkattoman virtauskentän laskemiseksi tuulitunnelin suuttimessa", vt. apul.prof. Laine, 1973.

132. Kokkonen, Vesa

"Laskusiivekeprofiilin FX67-K-170 aerodynaamisten kerrointen kokeellinen määrittäminen", vt.apul.prof. Laine, 1973.

133. Aittola, Ilkka

"Pienlentokentän melualuemallin määrittäminen", apul.prof. Laine, 1973.

134. Alaluusua, Veli

"Purjelentokoneen PIK-20 koelentojen suunnnittelu, mittaukset ja analyysi", apul.prof. Laine, 1974.

135. Keturi, Samppa

"Lujitemuovisen purjelentokoneen siiven staattiset ja dynaamiset lujuuskokeet", prof. Niskanen, 1974.

136. Tervaskanto, Pekka

"PIK-19 lentokoneen käyttö- ja lentoturvallisuusohjeet", prof. Linnaluoto, 1974.

137. Lahtela, Esa

"Liikennelentokoneen järjestelmien ja laitteiden luotettavuuden yllä pitämiseen käytettävät menetelmät", DI Malén / prof. Linnaluoto, 1974.

138. Kokko, Juha

"Purjelentokoneen PIK-20 värähtelykokeet", prof. Linnaluoto, 1974.

139. Helander, Heikki

"Liikennelentokoneen DC-10 lentoprofiilitutkimus", apul.prof. Laine, 1974.

140. Jokinen, Pertti

"Maaperän tärähdyksen huomioonottamisesta suojien laiteasennuksissa", prof. Niskanen, 1974.

141. Vilenius, Jarmo

"DC-10:n laskutelineen peruskorjaustoiminnat", DI Malén / prof. Linnaluoto, 1974.

142. Holopainen, Lauri

"Elastisen siiven värähtelyjen tutkiminen epästationäärisellä aerodynaamisella elementtimenetelmällä", apul.prof. Laine, 1974.

143. Lehtelä, Jouni

"Suojakuoren läpiviennin muotoilun vaikutuksesta transienttien lämpökuormien aiheuttamaan väsytysrasitukseen", prof. Niskanen, 1974.

144. Broas, Pertti

"Linja-autokorien aerodynaaminen tutkimus", apul.prof. Laine, 1975.

145. Nyman, Grels

"En teoretisk undersökning av vingekropp-kombinationers aerodynamik i potentialströmning", apul.prof. Laine, 1975.

146. Holappa, Sulo

"Lennonjohdon ohjaajalle antamien kiitotien kitkaominaisuuksien luotettavuuden kartoittaminen ja merkitys", prof. Linnaluoto, 1975.

147. Lassila, Hannu

"Savutuulitunnelin suunnittelu", apul.prof. Laine, 1975.

148. Salonen, Kim

"Ehdotus suomalaisiksi lentotoiminnallisiksi saavutusarvomääräyksiksi", prof. Linnaluoto, 1975.

149. Jylhä, Martti

"STAGS-tietokoneohjelman soveltaminen erään jäykistetyn kuoren lujuusanalyysiin", prof. Linnaluoto,1975.

150. Kallis, Karl-Erik

"Konstruktion av apparatur för gränsskiktsmätningar", apul.prof. Laine, 1975.

151. Mättölä, Jorma

"Tutkimus liikennelentokoneen tyhjäpainon kasvusta ja siitä aiheutuneista kustannuksista", prof. Linnaluoto, 1975.

152. Porttila, Jussi

"Tutkimus nykyisin käytössä olevien suihkuliikennekoneiden melusta ja melunvähentämismenetelmistä", prof. Linnaluoto, 1975.

153. Perälä, Heikki

"Lasikuitulujitteisten muovien kimmovakioiden teoreettinen ja kokeellinen määritys", prof. Linnaluoto, 1975.

154. Larjola, Jaakko

"Kaksidimensionaalisen mittatilan suunnittelu TKK:n piennopeustuulitunneliin", apul.prof. Laine, 1975.

155. Lukkari, Lauri

"Nostureiden suurten kantopyörien muodon hakeminen valmistustekniikan vaatimusten ja elementtimenetelmällä saadun jännitysjakautuman pohjalta", vt. prof. Pennala, 1975.

156. Rossi, Pekka

"Lentokoneenosien huollossa käytettävien pintakäsittelymenetelmien vaikutuksesta väsymiskestävyyteen", prof. Linnaluoto, 1976.

157. Ranki, Erkki

"Jäänsärkijän laidoituskaaren stabiliteetista", apul.prof. Pennala, 1976.

158. Lammi, Juhani

"Teräksen tilavuudenmuutosten teoreettinen ja kokeellinen määrittäminen vedolle ja puristukselle", apul.prof. Pennala, 1976.

159. Saarela, Olli

"Hiilikuituvahvisteisten lujitemuovien staattisten lujuusominaisuuksien kokeellinen ja teoreettinen määritys", prof. Linnaluoto, 1976.

160. Ruotsalainen, Vesa

"Huoltotoimenpiteiden vaikutus lentokoneen saavutusarvoihin", apul.prof. Laine, 1976.

161. Karhumäki, Tuomo

"Tutkimus lentoyhtiössä käytettävän tunkeumanestetarkastuksen luotettavuudesta", DI Lehtinen/ prof. Linnaluoto, 1977.

162. Mikkonen, Jukka

"Kaksipaikkaisen autogiron alkusuunnittelu", prof. Linnaluoto/DI Tervamäki, 1977.

163. Soinne, Erkki

"Vähämeluisen lentokoneenpotkurin aerodynaaminen suunnittelu", apul. prof. Laine, 1977.

164. Purje, Juha

"Tutkimus hinauslentokone Muhinun kehittämisestä ja käytön vaikutus huoltotoimintaan", vt.apul.prof. Saarela, 1978.

165. Marjomaa, Risto

"Tutkimus vaakakaarrossa olevan lentokoneen hinauskuorman siirtomahdollisuuksista", apul.prof. Laine, 1977.

166. Virta, Arto

"TKK:n piennopeustuulitunnelin kalibrointimittauksia siipimallilla", apul.prof. Laine, 1977.

167. Nyström, Stefan

"Statiskt och dynamiskt hållfasthetsprov för en segelflygplansvinge", prof. Linnaluoto, 1977.

168. Ahopelto, Erkki

"Kaksipaikkaisen purjelentokoneen alkusuunnittelu", emeritus prof. Linnaluoto, 1978.

169. Rautalahti, Jukka

"Amfibiokoneen esisuunnittelu", emeritus prof. Linnaluoto, 1978.

170. Levä, Kari

"Suunnitelma erään lentokoneen väsymisiän määrittämiseksi ja seurannaksi"

171. Sivusuo, Henry

"Murtumamekaniikan perusteita sovellettuna lentokonemateriaaleihin ja erään neuvostoliittolaisen lentokoneteräksen murtositkeyden määritys", prof. Pietikäinen, 1978.

172. Saarinen, Jukka

"Aerogeofysikaalisiin matalalentotutkimuksiin soveltuvan konetyypin valinta", prof. Laine, 1978.

173. Karppinen, Heikki

"Komposiitti-ajopanoksen lujuustarkastelu", emeritus prof. Linnaluoto/DI Fagerström

174. Häkkinen, Pentti

"Kokeellinen tutkimus porrasmaisen karheuselementin vaikutuksesta rajakerrosvirtaukseen ja sen transitioon", prof. Laine, 1978.

175. Turtiainen, Paavo

"Lentokonekorjaamon kapasiteetin käytön seuranta ja ennakointi", vt.apul.prof. Saarela, 1978.

176. Manninen, Pekka

"Lentokoneen huoltojärjestelmän ja käytön vaikutus huoltotoimintaan", vt.apul.prof. Saarela, 1978.

Koneinsinööriosasto, Lentotekniikan suuntautumisvaihtoehto

177. Saarelma, Heikki

"Murtumissitkeyden määritys elastis-plastisissa murtumismekaniikkakokeissa", apul.prof. Pennala, 1979.

178. Olkinuora, Pauli

"Keihään aerodynaamisten kertoimien mittaus ja lentoradan laskenta", prof. Laine, 1979.

179. Alanko, Jarmo

"Numeerinen menetelmä diffuusorien kehittämiseksi", prof. Laine, 1979.

180. Sandvik, Per

"Beräkning av längstabiliteten och optimering av skevrodren för ett sportflygplan", prof. Laine, 1979.

181. Nordman, Matti

"ANALCOMP-elementtimenetelmään perustuva, laminaattirakenteita analysoiva tietokoneohjelma", vt.apul.prof. Saarela, 1980.

182. Kivinen, Jorma

"Aromaattisella polyamidikuidulla (Kevlar 49) lujitetun epoksimuovin lujuusominaisuuksien kokeellinen määritys", vt.apul.prof. Saarela, 1980.

183. Raunio, Jukka

"Digitaalisen signaalianalysaattorin käyttö lentokoneen maavärähtelykokeissa", vt.apul.prof. Saarela, 1980.

184. Kuivalainen, Eero

"Liikennelentokaluston huoltotoiminnan aiheuttamista kustannuksista ja niiden laskennasta", prof. Laine, 1980.

185. Suokas, Aki

"Pienlentokoneen lentokäsikirjaa varten tarvittavat koelentomittaukset ja niiden esittäminen", apul.prof. Mai, 1981.

186. Jaakkola, Yrjö

"Esi-impregnoidun lujitteen (prepreg) käyttö lujitemuovisten rakenteiden valmistuksessa", apul.prof. Mai, 1981.

187. Huhtanen, Risto

"Darrieus-tyyppisen tuuliroottorin esisuunnittelu", prof. Laine, 1981.

188. Pekkanen, Ari

"Lujitemuovien lujuuden määrittämisestä", apul.prof. Mai, 1981.

189. Helle, Lauri

"Ylisoonisen tuulitunnelin SVM 104:n kalibroinnin suunnittelu", prof. Laine, 1981.

190. Leskinen, Tapio

"Menetelmä lentoonlähtösuorituskyvyn määrittämiseksi huonontuneissa kiitotieolosuhteissa", prof. Laine, 1981.

191. Pekkarinen, Eija

"Lujitemuovien venymän ja kriittisen venymän kokeellisesta määrittämisestä", apul.prof. Mai, 1982.

192. Jäppinen, Harri

"Erään hävittäjäkoneen huollettavuuden ja lentotoiminnan vaikutus käytettävyyteen", prof. Laine, 1982.

193. Lehtonen, Pertti

"Elementtimenetelmän sovellutuksia ideaalivirtauksen laskemiseksi pitäen nopeuskomponentteja tuntemattomina", prof. Laine, 1982.

194. Oikarinen, Risto

"Erään lentokoneenpotkurin lavan rakennemitoitus", apul.prof. Mai, 1982.

195. Oikari, Jukka

"Lujitemuovituotteiden valmistuksessa käytettävät muotit", apul.prof. Mai, 1982.

196. Koivisto, Pekka

"Uusi menetelmä rajakerroksen vaikutuksen huomioonottamiseksi siipiprofiilin painejakautuman laskemisessa", prof. Laine, 1982.

197. Kurikka, Heikki

"Puhallinturbiinin ominaisuuksissa tapahtuneiden muutosten laskeminen koekäyttömittausten perusteella", prof. Laine, 1983.

198. Härtsiä, Heikki

"Gat-1 lennonharjoituslaitteen analogialaskimen muuttaminen Vinka-lentokonetta simuloivaksi", prof. Laine, 1983.

199. Vallikari, Jouko

"Matkustajalentokoneen vastuksen ja polttoainekulutuksen seurantajärjestelmän kehittäminen", prof. Laine, 1983.

200. Outinen, Matti

"Kaarevien ortotrooppisten kuorien lommahdustarkasteluja", apul.prof. Mai, 1983.

201. Kunelius, Pekka

"Laminaarin rajakerroksen ja irtoamiskuplan määrittäminen kaksiulotteisessa virtauksessa", prof. Laine, 1983.

202. Oijala, Jussi

"Yksimoottorisen pienkoneen pituusstabiliteetti ja peräsinvoimatarkastelu", prof. Laine, 1983.

203. Brander, Timo

"Lujitemuovin staattinen pitkäaikaislujuus", apul.prof. Mai, 1984.

204. Jääskeläinen, Juhani

"Lentokoneen VALMET L-80 TP:n suoritusarvojen laskeminen", prof. Laine, 1984.

205. Soini, Kimmo

"Erään liikennelentokoneen kerroslevyrakenteisen tarjoomoyksikön sarjatuotannon aloittaminen", apul.prof. Mai, 1984.

206. Riihelä, Oke

"Liikennelentokoneiden pitkän aikavälin huoltosuunnittelu", prof. Laine, 1984.

207. Lehtonen, Erkki

"FAI 15m-luokan kilpapurjekoneen aerodynaamisesta optimoinnista", prof. Laine, 1984.

208. Rahikainen, Matti

"Numeerinen menetelmä kappaleen lentoradan ja asennon laskemiseksi", prof. Laine, 1985.

209. Hoffren, Jaakko

"Erään laskentamenetelmän soveltaminen potkuriturbiinikäyttöisen harjoituskoneen flutterianalyysiin", apul.prof. Mai, 1985.

210. Lumiaho, Jarmo

"Laitteisto porrasmaisen karheuselementin aiheuttaman rajakerroksen transition tutkimiseen", prof. Laine, 1985.

211. Vesterinen, Anttoni

"Toistuvan kuormituksen vaikutus lujitemuovien pitkäaikaisominaisuuksiin", apul.prof. Mai, 1985.

212. Enberg, Raimo

"Ylisoonisen tuulitunnelin SVM 104:n kalibrointi", prof. Laine, 1985.

213. Jahkola, Mika

"Ilmalaivan soveltuvuus eräisiin matkustaja- ja rahtikuljetuksiin", prof. Laine, 1985.

214. Heikkinen,Pertti

"Pienlentokoneissa käytettävien mäntämoottoreiden luotettavuus ja kestävyys", prof. Laine, 1985.

215. Vahtera, Ari

"Erään kaksipaikkaisen lujitemuovirakenteisen lentokoneen esisuunnittelu", prof. Laine, 1985.

216. Salminen, Juha

"Helikopterin lujitemuovirakenteisen pyrstöroottorin esisuunnittelu", vt.apul.prof. Soinne, 1986.

217. Sanmark, Rainer

"Tutkimus hitaasti kulkevan arktisen ilmatyynyaluksen ilmapropulsiolaitteiden ominaisuuksista", prof. Laine, 1986.

218. Lammi, Kalervo

"Pelastusvarjon rakenteellisesta suunnittelusta", vt.apul.prof. Soinne, 1986.

219. Pirinen, Matti

"Reunaelementtimenetelmä potentiaalivirtauksessa ja sen soveltaminen värähtelevän rakenteen ja väliaineen välisen vuorovaikutuksen analysointiin", prof. Laine, 1986.

220. Visakko, Sami

"Tutkimus kerroslevyrakenteen valmistusmenetelmistä ja käytöstä nykyaikaisessa maidonkuljetuskalustossa", vt.apul.prof. Ahopelto, 1986.

221. Stigell, Pauli

"Lyhyen paloajan ruutirakettimoottorin esisuunnittelusta", prof. Laine, 1986.

Konetekniikan osasto, Lentotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta, Sovelletun mekaniikan laitos, Lentotekniikka

 

222. Aakkula, Jarkko

"Tuotannon laadunvarmistusmenetelmät lentokoneen lujitemuoviosien valmistuksessa", vt.apul.prof. Ahopelto, 1987.

223. Allonen, Matti

"Lentokoneen suoritusarvoja ohjaavan PMS-laitteen hyödyntämisestä liikennelentotoiminnassa", vt.apul.prof. Ahopelto, 1987.

224. Keskiivari, Juha

"Virtauksen jakolaitteen nopeus- ja turbulenssiprofiilin määrittäminen", prof. Laine, 1987.

225. Salminen, Esa

"Ammuksien aerodynamiikasta ja lentomekaniikasta", prof. Laine, 1987.

226. Renko, Kari

"Epästationäärien aerodynaamisten voimien ja kriittisen nopeuden määritys klassisessa flutterianalyysissä", prof. Laine, 1987.

227. Havu, Harri

"Suihkumoottorin huoltotoiminnan optimointi modulien hyötysuhdeanalyysin perusteella", prof. Laine, 1988.

228. Freund, Jouni

"Konvektio-diffuusioyhtälön ratkaiseminen elementtimenetelmällä", prof. Laine, 1988.

229. Holkeri, Jukka

"Analysis of the Operational Costs of Some New Regional Airliners", prof. Laine,1988.

230. Hanka, Juhani

"Lentokoneen lujitemuovisen lisäpolttoainesäiliön esisuunnittelu", apul.prof. Saarela, 1988.

231. Kostiainen, Ilona

"Menetelmä koelentoantureiden jännitesignaalien jatkokäsittelyä ja analysointia varten", prof. Laine, 1988.

232. Matikainen, Lassi

"Erään lentokoneen laskutelineen kuormittuminen", apul.prof. Saarela, 1988.

233. Suominen, Matti

"CAE-ohjelmiston hyväksikäyttö komposiittirakenteisen lentokoneen rakennesuunnittelussa", apul.prof. Saarela, 1988.

234. Pirtola, Jouni

"Lentokoneen syöksykierteen teoreettista tarkastelua", prof. Laine, 1989.

235. Wallin, Martti

"Tehon vähentämisen vaikutus PW120-potkuriturbiinimoottorin huoltokustannuksiin", prof. Laine, 1989.

236. Sailaranta, Timo

"Transsoonisen tuulitunnelin esisuunnitelma", prof. Laine, 1989.

237. Heikkinen, Paavo

"Lentokonetarjoomon rakennekokeiden korvaaminen FEM-analyysillä",

apul.prof. Saarela, 1989.

238. Hepola, Petri

"Muovattavat kerroslevyt", apul.prof. Saarela, 1989.

239. Laitila, Jyrki

"Komposiittirakenteisen potkurin lavan valmistus RTM-menetelmällä", apul.prof. Saarela, 1989.

240. Pätynen, Heimo

"Lentokoneen komposiittilaskutelineen haarukkarakenteen kehittäminen", apul.prof. Saarela, 1989.

241. Pohjalainen, Tapio

"Helikopterin kunnonvalvontajärjestelmä", apul.prof. Saarela, 1989.

242. Uosukainen, Ismo

"Purjeveneen purjeiden aerodynamiikan laskeminen pyörrehilamenetelmällä", prof. Laine, 1990.

243. Valkama, Jari

"Kokeellinen tutkimus porrasmaisen karheuselementin aiheuttamasta tasolevyn rajakerroksen transitiosta", prof. Laine, 1990.

244. Kuusiaho, Anssi

"Erään aerodynaamisen paneelimenetelmäohjelman ja -mallin kehittäminen", prof. Laine, 1990.

245. Juhala, Kim

"Muovikomposiittien suunnitteluarvot ja niiden määrittäminen", apul.prof. Saarela, 1991.

246. Kaurinkoski, Petri

"Navier-Stokesin yhtälöiden numeerinen ratkaiseminen deltasiiven ympärillä", prof. Laine, 1991. Tiivistelmä

247. Järvinen, Jyri-Pekka

"Tuulitunnelin seinämäinterferenssin määrittäminen deltasiivelle paneelimenetelmällä", prof. Laine, 1991. Abstract, Tiivistelmä

248. Kivekäs, Juha

"The preliminary design of Formula One racing car", apul.prof. Saarela/prof. Saarialho, 1991.

249. Säteri, Simo

"Muovikomposiittirakenteisiin integroidut aktiiviset komponentit", apul.prof. Saarela, 1991. Abstract, Tiivistelmä

250. Anttila, Esa

"Sarjatuotantokelpoisen nopealiikkeisen kotelopalkin suunnittelu", apul.prof. Saarela, 1992.

251. Pasanen, Sakari

"Metallisten lentokonerakenteiden väsymisvaurioiden korjaus muovikomposiittivahvisteilla - väsytyskokeiden suunnittelu", apul.prof. Saarela, 1992.

252. Kohonen, Matti

"Liikennelentokoneen kunnossapito-ohjelman analysointimenetelmien kehitystyö", prof. Laine, 1992.

253. Nikulainen, Mikko

"Reittikohtaisen matkustuksen mallintaminen ja mallin soveltaminen lounaisen Suomen reittilentoliikenteeseen", apul.prof. Saarela, 1992.

254. Kirjavainen, Marko

"Kokeellinen tutkimus panelikoon vaikutuksesta lujitemuovilaminaattien iskuvaurioon", apul.prof. Saarela, 1993.

255. Vidqvist, Jouni

"Structural Analysis of SOHO/SWAN", apul.prof. Saarela, 1993.

256. Pitkänen, Harri

"Aerodynaaminen melu ylisoonisessa suutinvirtauksessa", prof. Laine, 1993.

257. Kemppainen, Pasi

"Nopeiden hissien aerodynamiikka", prof. Laine, 1993.

258. Taskinen, Hannu

"Suihkuharjoituskoneen tietokonepohjaisen maakoekäytön kehittäminen ja ohjeistuksen laatiminen", prof. Laine, 1993.

259. Vilenius, Jari

"Lennon simulointi ja automaattiset lennonohjausjärjestelmät", prof. Laine, 1993.

260. Karali, Ismo

"Transverse Cracking Induced Free-Edge Delamination in Composite Laminates", apul.prof. Saarela, 1993.

261. Kere, Petri

"ESAComp Analysis and Design Software of Composite Material Systems - An Expert System Prototype", apul.prof. Saarela, 1993. Abstract, Tiivistelmä

262. Hyötyniemi, Matti

"Avoauton aerodynamiikka", prof. Laine, 1994.

263. Vepsäläinen, Juha

"Savukaasupesurin kuorirakenteen kustannusoptimointi", vs.apul.prof. Brander, 1994.

264. Aukia, Antti

"Aircraft overwing icing on ground - detection, deicing, anti-icing", apul.prof. Saarela, 1994.

265. Ekman, Jussi

"Overwing ice detection on ground and ground testing of CWAS ice detector", apul.prof. Saarela, 1994.

266. Ripatti, Ari

"Nosturiradan mitoitusohjelmiston kehittäminen", apul.prof. Pennala ja vs.apul.prof. Brander, 1994. Abstract, Tiivistelmä

267. Mäkinen, Mikko

"Sotilaslentokoneen rakennemodifikaation hyväksyntä", vs.apul.prof. Brander, 1994. Tiivistelmä

268. Rintanen, Janne

"Vetykäyttöinen lentokone", prof. Laine, 1994. Abstract, Tiivistelmä

269. Wallin, Markus

"Test Fixture for Multiaxial Testing of Laminates", apul.prof. Brander, 1994.

270. Karjalainen, Jukka-Pekka

"Väsytyskoejärjestelmä materiaalien vaihtuva-amplitudiseen kuormitukseen", apul.prof. Brander, 1994. Abstract, Tiivistelmä

271. Palanterä, Markku

"Analysis Procedures for the ESAComp Software", apul.prof. Saarela, 1995. Abstract, Tiivistelmä

272. Visuri, Maunu

"Allowable Stresses in FRP Marine Vessels", apul.prof. Brander, 1995. Abstract

273. Hellsten, Antti

"Reynoldsin jännitys -malli laskennallisessa aerodynamiikassa", prof. Laine, 1995. Abstract, Tiivistelmä

274. Minkkinen, Timo

"Pyörivän perävirtausyksikön palonopeusmalli", prof. Laine, 1995. Abstract, Tiivistelmä

275. Kilpeläinen, Juuso

"Potkurin vaikutus yksimoottorisen lentokoneen lento-ominaisuuksiin", prof. Laine, 1995. Abstract, Tiivistelmä

276. Mannermaa, Teppo

"Taksilentoyrityksen turvallisuustason arviointimenetelmä", prof. Laine, 1995.

277. Keinonen, Mika

"Anestesiakoneen mekaniikan luotettavuusanalyysi", apul.prof. Saarela, 1996.

278. Zelikman, Mikael

"Assessment of Applicability of a State-of-the-Art CFD Code for the Modelling of Rocket Plume Impingement on a Simulated Lunar Surface", prof. Laine, 1996.

279. Hakala, Tom

"Hyötykuorman kuljettamistodennäköisyyden määrittäminen kriittisillä lennoilla", prof. Laine, 1996. Abstract, Tiivistelmä

280. Kymäläinen, Pasi

"Erään lentoyhtiön materiaalinohjausjärjestelmän ennusteosan suunnittelu", prof. Laine, 1996.

281. Pelkonen, Kimmo

"Lentokoneen kaasuturbiinimoottoreiden simulointi", prof. Laine, 1995. Abstract, Tiivistelmä

282. Miquel, Juuso

"Mittausjärjestelmän suunnittelu laivan tuulikuormien määrittämiseksi dynaamisella tuulitunnelikokeella", prof. Laine, 1996.

283. Mustakangas, Mika

"Alumiinin liimaus nopeakulkuisen katamaraanin rakenteissa", apul.prof. Saarela, 1996.

284. Ojala, Juha

"Keskipakopumpun virtauksen laskenta näennäispuristuvuuskeinoa hyväksikäyttäen", prof. Laine, 1996. Abstract, Tiivistelmä

285. Greus, Pasi

"Measurement Systems for the XMM Telescope Tube Dimensions and Geometry", apul.prof. Saarela, 1997.

286. Hakala, Markus

"Development of Airbus Aircraft Maintenance in Russia", prof. Laine, 1996.

287. Kunnila, Jari

"Pumpun virtauksen numeerinen laskenta", prof. Laine, 1995.

288. Janson, Kim

"Avioniikkalaitteiden tietokoneavusteinen testaus", prof. Laine, 1997.

289. Nisula, Jari

"Inhimillisten riskitekijöiden hallinta lentoyhtiön linjahuollossa", apul.prof. Saarela, 1996.

290. Huhtala, Tommi

"Lentoyhtiön liikennesuunnitteluprosessin kehittäminen", apul.prof. Saarela, 1996.

291. Savola, Marja

"Lentokoneiden päästöjen mallintaminen ja arviointi", prof. Laine, 1996.

292. Pietilä, Mikko

"Painelajittimen roottorin virtauslaskennallinen tarkastelu", prof. Laine, 1996. Abstract, Tiivistelmä

293. Eiden, Niko

"Preliminary Design of a Radiation Penetrating Support Structure ", apul.prof. Saarela, 1997. Abstract

294. Lumppio, Kari

"Lujitemuovisen lentokonerakenteen käyttöikä ja käytettävyys", apul.prof. Saarela, 1997.

295. Heiska, Harri

"Deltasiiven aerodynaamisten ominaisuuksien määrittäminen trans- ja ylisoonisessa virtauksessa", prof. Laine, 1995.

296. Dahlqvist, Anders

"The Effects of Ice on the Aerodynamics of the Rotor Blades of a Wind Turbine", prof. Laine, 1997. Abstract

297. Pajuniemi, Risto

"Fleet Planning for a Finnish Regional Airline", prof. Laine, 1998.

298. Majamäki, Jyrki

"Crashworthiness Study of a Light Civil Helicopter", apul.prof. Saarela, 1998.

299. Roschier, Markku

"Sivukulmatutkan asentaminen lentokoneeseen", apul.prof. Saarela, 1997.

300. Karttunen, Markku

"Kylmämuokkauksen vaikutus reiällisen alumiinirakenteen väsymiskestävyyteen", apul.prof. Saarela, 1997.

301. Pilli, Jarmo

"Muovikomposiittien lämpö- ja kosteuskäyttäytymisen kokeellinen määrittäminen", apul.prof. Saarela, 1997.

302. Sederholm, Niklas

"Analysis of Short Hole to Edge Distance in a Rear Spar Web Splice of a Wide-body Commercial Aircraft", prof. Saarela, 1998.

303. Koljonen, Jukka

"Aurinkokilpa-auton rakennesuunnittelu", apul.prof. Saarela, 1997.

304. Hämäläinen, Sami

"Aerodynamic Redesign of the High-Lift Devices of a General Aviation Aircraft", prof. Laine, 1998. Abstract

305. Laitinen, Timo

"Katsaus lentokoneiden omatunnusjärjestelmiin", prof. Laine, 1998.

306. Kosonen, Mikko

"Palotilan sisäpuolisen virtauksen mallittaminen", prof. Laine, 1998. Abstract, Tiivistelmä

307. Pesonen, Urpo

"A Fast and Robust Viscous/Inviscid Interaciton Code for Wing Flowfield Calculations", prof. Laine, 1999.

308. Palomäki, Pekka

"Staattisen paineen mittaus tuulessa", prof. Laine, 1999.

309. Pallonen, Janne

"CFM56-suhkumoottorin sovittaminen lentoyhtiön moottorikorjaamon toimintaan", prof. Saarela, 1999.

310. Mecklin, Markus

"Lentokonerakenteiden vauriokorjausten dokumentointijärjestelmän kehittäminen", prof. Saarela, 1999. Abstract, Tiivistelmä

311. Salminen, Juha

"Radiometrin asennus lentokoneeseen", prof. Saarela, 1999.

312. Hirvonen, Matti

"Development of a Telemetry System for an RPV (Remotely Piloted Vehicle) Prototype", prof Laine, 1999.

313. Anttila, Jarkko

"Rajakerroksen mittaaminen karhean pinnan yläpuolella", prof. Laine, 1998.

314. Kajava, Aleksis

"A Novel Joint Concept for Cylindrical Spacecraft Structures", prof Saarela, 1999.

315. Olenius, Hannu

"Preliminary plan and layout for an aircraft part manufacture", prof Saarela, 1999.

316. Tikka, Jarkko

"Interpolointimenetelmä siiven aerodynaamisten kuormien määrittämiseksi rakennemalliin", prof. Laine, 2000. Abstract, Tiivistelmä

317. Viitanen, Tomi

"Komposiittien matriisina käytettävien lämmönkestävien kertamuovien vertailu ", prof. Saarela, 1999. Abstract, Tiivistelmä

318. Heino, Petteri

"Pyörteittimien vaikutus siiven painekerroinjakaumaan", prof. Laine, 2000. Abstract, Tiivistelmä

319. Paukkeri, Vesa

"Tiedustelulennokin toiminta jäätävissä olosuhteissa", prof. Laine, 2000.

320. Hämäläinen, Ville

"Implementing an Explicit Algebraic Reynolds Stress Model into the Three-Dimensional FINFLO Flow Solver", prof. Laine, 2001. Abstract, Tiivistelmä

321. Halme, Lauri

"Preliminary Redesign of the Airbus A320- series Fillet Fairing", prof. Saarela, 2001.

322. Koskinen, Hannu

"Laskutelineiden värinäongelmat MD-80 tyypin lentokoneissa", prof. Saarela, 1999.

323. Korhonen, Mikko

"Mittausmenetelmä kuumalanka-anemometrilla puristuvassa virtauksessa sekä sovellutus perästä tylpän kappaleen vanaveden mittauksiin ylisoonisessa nopeudessa", prof. Laine, 2000.

324. Kallinen, Risto

"Tooling for Resin Transfer Moulded Rib Demonstrator", prof. Saarela, 2001.

325. Hamldar, Amirabbas

"Solution of Two-Dimensional and Axisymmetric Turbulent and Compressible Boundary-Layer Equations", prof. Laine, 2001.

326. Hurme, Mika

"Kokeellinen tutkimus pinnankarheuden vaikutuksesta turbulenttiin rajakerrokseen", prof. Laine, 2001.

327. Jolma, Perttu

"Residual Strength of Laterally Loaded CFRP/PVC Sandwich Panels With Impact Damage", prof. Saarela, 2001.

328. Kaarlonen, Kyösti

"Etureunaltaan pyöreän deltasiiven virtauskentän tutkiminen laskennallisin keinoin", prof. Laine, 2001.

329. Heikkilä, Jarkko

"Applying Finite Element Method to Buckling Analyses of Composite Helicopter Structures", prof. Saarela, 2002.

330. Öström, John

"Hävittäjälentokoneen lennonohjausjärjestelmän simulointi", prof. Laine, 2002. Abstract, Tiivistelmä

331. Skyttä, Manu

"Lentokonejärjestelmän elinkaarikustannusten laskentamallin luominen", prof. Laine, 2002. Abstract, Tiivistelmä

332. Jussila, Jorma

"Paineistettavan sisämuotin käyttö RTM-osan valmistuksessa", prof. Saarela, 2001.

333. Rantanen, Kimmo

"Flow Effects on Ride Comfort in Super High Speed Elevators", prof. Laine, 2002.

334. Skyttä, Veera

"Transverse Shear in Laminate Analysis", prof. Saarela, 2002. Abstract, Tiivistelmä

335. Secanu, Florin

"Preform Production in the Resin Transfer Moulding Process", prof. Saarela, 2002. Abstract

336. Siiropää, Ville

"Ohjusten siipien aerodynamiikka suurilla kohtauskulmilla", prof. Laine, 2002.

337. Kettunen, Jussi

"Ballistisen suojaustason laskentamenetelmät muovikomposiittirakenteille", prof. Saarela, 2002.

338. Kaattari, Teemu

"Linja-auton jälkiasennettavan ilmastointilaitteen konstruktion suunnittelu", prof. Saarela, 1999.

339. Salonen, Jan

"Tuulitunnelin mittausjärjestelmät ja mittausten laatu", ma.prof. Hoffren, 2002. Abstract, Tiivistelmä

340. Stavenhagen, Tom

"Analysis of the Aircraft turn-round for Modelling and Improving the Cabin Cleaning Process", prof. Saarela, 2002. Abstract, Tiivistelmä

341. Hartonen, Toni

"Rajakerrosimun käyttö siipiprofiililla", ma.prof. Hoffren, 2003. Abstract, Tiivistelmä

342. Kurkijärvi, Timo

"Mittausjärjestelmien kehittäminen karhean pinnan turbulenttiselle rajakerrokselle", ma.prof. Hoffren, 2003. Abstract, Tiivistelmä

343. Lyytinen, Jari

"Säteilymittaussäiliön suunnittelu tiedustelulennokkiin", prof. Saarela, 2002. Abstract, Tiivistelmä

344. Jaatinen, Jussi

"Perävirtausammuksen laskentaympäristön kehittäminen", ma.prof. Hoffren, 2003. Abstract, Tiivistelmä

345. Paukkeri, Ilpo

"Lentokonerakenteiden komposiittikorjaus alipaineinjektiotekniikalla", prof. Saarela, 2003. Abstract, Tiivistelmä

346. Widell, Kenneth

"Smart Frame - Supporting the Web by Air through a Measuring Head", ma.prof. Hoffren, 2003.

347. Joensuu, Mikko

"Lentoyhtiön liikelentokoneiden huoltotoiminnan kehittäminen", prof. Saarela, 2004. Abstract, Tiivistelmä

348. Hyttinen, Lari

"Virtausmekaniikan opetuslaitteiden suunnittelu ja valinta", ma.prof. Hoffren, 2003. Abstract, Tiivistelmä

349. Tuparinne, Samu

"Noise Mitigation by Altered Aircraft Approach Procedures", prof. Hoffren, 2004. Abstract

350. Erkomaa, Hannu

"Kiskokaluston palosuojattujen lujitemuovirakenteiden valmistus ja ominaisuudet", prof. Saarela, 2004. Abstract, Tiivistelmä

351. Tamminen, Miikka

"Creation of a Simplified Helicopter and Landing Gear Model for Hard Landing and Global Crash Simulations", prof. Saarela, 2003. Abstract

352. Wennerkoski, Jani

"Flow Simulation around a Skin Friction Probe", prof. Hoffren, 2004. Abstract, Tiivistelmä

353. Kosonen, Jani

"Specification for Mechanical Analysis of Conical Composite Shells", prof. Saarela, 2003. Diplomityö (pdf)

354. Pyy, Anselmi

"Operations With Modified Aircraft in the EU - Regulations and an Application", prof. Saarela, 2005. Diplomityö (pdf)

355. Haatio, Miika

"Lentokoneen maakäytöksen mallintaminen lennonsimulointiohjelmistoon", prof. Hoffren, 2004. Diplomityö (pdf)

356. Meinander, Martina

"Validering av en flödeslösare för en missiltyps wing-kropp-kombination", prof. Hoffren, 2004. Diplomityö (pdf)

357. Niemi, Leena

"Lentoyhtiön huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutusjärjestelmän luominen", prof. Saarela, 2005. Diplomityö (pdf)

358. Auvinen, Mikko

"Numerical Study of Gas Path Ingestion Into Turbine Disc Cavity in an Engine Environment", prof. Hoffren, 2005. Diplomityö (pdf)

359. Enholm, Robin

"Design of Aircraft Landing Gear Test Equipment", prof. Saarela, 2005. Diplomityö (pdf)

360. Söderström, Patrik

"Antureiden ja aktuaattoreiden integrointi kuitukomposiittirakenteeseen", prof. Saarela, 2004. Diplomityö (pdf)

361. Salmenpää, Tomi

"Enterprise Resource Planning System in Aircraft Maintenance Engineering", prof. Saarela, 2006. Diplomityö (pdf)

362. Salonen, Tuomo

"Lentokoneen parametripohjaisen rasitusten laskentamenetelmän toimivuuden arviointi", prof. Saarela, 2005. Diplomityö (pdf)

363. Sotkasiira, Jaakko

"Helikopterihuoltojärjestelmän simulointi", prof. Saarela, 2006. Diplomityö (pdf)

364. Snåre, Ann-Sofie

"Cost Optimization of Flight Profiles and Tracks for a Regional Jet", prof. Hoffren, 2006. Diplomityö (pdf)

365. Välikangas, Ari

"Lentokoneen maavaikutuksen mekanismi ja mallintaminen", prof. Hoffren, 2006. Diplomityö (pdf)

366. Saloranta, Jarkko

"Evaluation of a Reynolds-averaged Navier-Stokes solver for direct numerical simulation of turbulent flow", prof. Hoffren, 2006. Diplomityö (pdf)

367. Pankkonen, Antti

"Ilmaa hengittävien pitkän kantaman ilmataisteluohjusten ominaisuudet ja mallinnus", prof. Hoffren, 2006. Diplomityö (pdf)

368. Kahila, Leena

"Lentokoulutusorganisaation prosessit", prof. Saarela, 2006. Diplomityö (pdf)

369. Halme, Juha

"Development Testing of a Composite Wing Rib", prof. Saarela, 2002. Diplomityö (pdf)

370. Hänninen, Olli

"Take-off Performance Calculations of Light Twin-Engined Aeroplanes Using Alternative Obstacle Data", prof. Hoffren, 2007.

371. Ilkko, Juho

"Lentokoneen ulkoisen kuorman Navier-Stokes -pohjainen pudotussimulointi", prof. Hoffren, 2007. Diplomityö (pdf)

372. Tiitinen, Seppo

"Helikopterin roottorin aerodynaamisten kuormien laskennallinen määrittäminen", prof. Hoffren, 2007. Diplomityö (pdf)

373. Vanamo, Lauri

"Hornetin hydrauliikkaputkiston materiaalivaihtoehtojen vertailu", prof. Saarela, 2007. Diplomityö (pdf)

374. Orpana, Mikko

"Rakenteellisen lentomittausjärjestelmän asennus ja käyttöönotto", prof. Saarela, 2004. Diplomityö (pdf)

375. Matikka, Toni

"Toiminnanohjausjärjestelmän implementointi lentoyhtiön moottorikorjaustoimintoon", prof. Saarela, 2008. Diplomityö (pdf)

376. Jokisalo, Tuomo

"Fibre Optic Sensing in Lightweight Structeres", prof. Saarela, 2006. Diplomityö (pdf)

377. Linna, Janne

"Pinnan muokkauksen vaikutus alumiinirakenteen väsymislujuuteen", prof. Saarela, 2007. Diplomityö (pdf)

378. Paasio, Olli

"Methods for Predicting Technical Reliability of Commercial Aircraft", prof. Saarela, 2008. Abstract

379. Tanskanen, Reko

"PIV-menetelmä ja sovellus soodakattilamallin virtausnopeuskenttien määrittämiseen", prof. Hoffren, 2008. Diplomityö (pdf)

380. Väistö, Aki

"Liikelentokoneen maahantuonti ja käyttöönotto", prof. Saarela, 2008. Diplomityö (pdf)

381. Vänttinen, Aki

"Strength Prediction of Composite Rib Foot Corner", prof. Saarela, 2008. Diplomityö (pdf)

382. Arjamaa, Perttu

"Arrangement of Airworthiness Review Activities in Commercial Air Transport According to EU Regulations", prof. Saarela, 2007. Diplomityö (pdf)

383. Saikkonen, Antti

"Lentoyhtiön liikenneohjelman järjestely polttoaineen jakelun häiriintyessä", prof. Hoffren, 2008. Diplomityö (pdf)

384. Anttila, Marko

"Fatigue Life Estimation of an Aircraft Used in Airborne Geophysical Surveying", prof. Saarela, 2008. Diplomityö (pdf)

385. Kanerva, Mikko

"Structural Verification Testing of Composite Aircraft Components", prof. Saarela, 2009. Diplomityö (pdf)

386. Ylilammi, Nea

"Experimental and Computational Study of Two Flapped Airfoils at Low Reynolds Numbers", ma.prof. Soinne, 2009. Diplomityö (pdf)

387. Vesaoja, Lauri

"Virtauslaskennan ja lennon simuloinnin yhdistäminen", ma.prof. Soinne, 2009.

388. Kunttu, Heikki

"Networked design organisation approval - Organisation", ma.prof. Soinne, 2009.

389. Ranta, Leena

"Evaluation and development of helicopter maintenance management and reliability system", prof. Saarela, 2009.

390. Jokinen, Jarno

"Delaminaation numeerinen mallinnus", prof. Saarela, 2009.

391. Hintikka, Perttu

"Komposiittilaminaattien murtumismekaanisten parametrien määrittäminen", prof. Saarela, 2009.

392. Kulmala, Janne

"Development of structural repair process for commercial aircraft line maintenance. ", prof. Saarela, 2009.

393. Pärnänen, Tuomas

"Hybridilaminaattien makromekaaninen mallinnus. ", prof. Saarela, 2009.

394. Ruotsalainen, Jarno

"Lujitemuovirakenteisten purjelentokoneiden rakennekorjausten suunnittelu ja toteutus. ", prof. Saarela, 2009.

395. Heikkilä, Lasse

"Structural health monitoring of carbon fiber reinforced plastics. ", prof. Saarela, 2009.

396. Lehto, Petri

"Linja-auton kevytrakenteisen perämoduulin esisuunnittelu. ", prof. Saarela, 2009.

397. Honkanen, Jukka

"DC-10 rahtilentokoneen painerungon korjauksien tarkastusohjelma. ", prof. Saarela, 2009.

398. Koskela, Vílle

"Preliminary joint design of a split wind turbine blade. ", prof. Saarela, 2010.

399. Turkia, Ville

"Lujitemuovilaminaattien ohutpinnoitteet. ", prof. Saarela, 2010.

400. Aittolahti, Janne

"Flight profile optimization of a regional jet fleet. ", ma.prof. Soinne, 2010.

401. Honkanen, Tomi

"Geneerisen ohjuksen CFD-simulointi. ", ma.prof. Soinne, 2010.

402. Vanhala, Jukka

"Aircraft warranty management process for an airline. ", prof. Saarela, 2010.

403. Katiska, Reijo

"Turvallisuudenhallintajärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto liikelentoyhtiössä. ", prof. Saarela, 2010.

404. Wongui, Blé Bernard

"Morphing Unmanned Aerial Vehicles. ", prof. Saarela, 2010.

405. Annala, Riku

"Usage of thermal imaging in commercial aircraft maintenance. ", prof. Saarela, 2010.

406. Järvinen, Tero

"Kysynnän ohjaama lentokoneiden käytön suunnittelu lentoyhtiössä. ", prof. Saarela, 2010.

407. Karjalainen, Juha Pertti

"Megawattiluokan tuulivoimageneraattorin lämmönsiirtimen kehittäminen aerodynaamisen suunnittelun avulla. ", ma. prof. Soinne, 2010.

408. Kontinen, Santeri

"Safety of helicopter emergency medical service. ", ma.prof. Soinne, 2010.

409. Linnanto, Tuomo

"Liikennelentokoneiden lähestymisten melunhallintamenetelmistä suoritusarvotarkasteluna. ", ma.prof. Soinne, 2010.

410. Purokoski, Tero

"Stability of a towed cable-body system. ", ma.prof. Soinne, 2010.

411. Savela, Erja

"Ultrakevytilmailun turvallisuus ja sen parantaminen onnettomuustutkinnan avulla. ", prof. Saarela, 2010.

412. Siivola, Juho

"Experimental study on damage evolution mechanism in bolted joints of CFRP laminates with toughened interlayers. ", prof. Saarela, 2010.

413. Sjöblom, Henrik

"Tillämpningar av panelmetoden på segelbåtens aerodynamik. ", ma.prof. Soinne, 2010.

414. Tapionmäki, Liisa

"Lentokonelaitteiden luotettavuusraportointi lentoyhtiössä. ", prof. Saarela, 2010.

415. Tuisku, Tuomas

"Ohjuksen tuulitunnelikokeiden mittausjärjestelyt. ", ma.prof. Soinne, 2010.

416. Walsh, Marcus

"Accretion and removal of wind turbine icing in polar conditions. ", ma.prof. Soinne, 2010.

417. Karstunen, Juha

"Rajoitetun kantaman ja pitkän kantaman luotien aerodynaaminen suunnittelu. ", prof. Siikonen, 2010.

418. Korpinen, Säde Päivi

"EASA-säännösten vaikutukset helikoptereiden huolto- ja katsastustoimintaan. ", prof. Saarela, 2011.

419. Rämä, Jussi

"Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintatoimintojen organisointi. ", prof. Saarela, 2011.

420. Yondo Mine, Guy Raoul

"Numerical simulation of helicopter rotor blades in Hover. ", prof. Siikonen, 2011.

421. Raunio, Ville

"Civil unmanned aerial system needs in Finland. ", prof. Saarela, 2011.

422. Korkiakoski, Samuli

"Ilma-alusten komposiittirakenteiden korjaus poikkeusolosuhteissa. ", prof. Saarela, 2011.

423. Mäkelä, Satu

"Experimental study of the adhesive flow in injection bonding. ", prof. Saarela, 2011.

424. Laaksonen, Arttu

"Tutkimus luodin pyörimisen vaimenemisesta virtauslaskennan avulla. ", prof. Siikonen, 2011.

425. Halme, Ilmari

"Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen kokonaiskonsepteiksi lentokenttätoimialalla - tapaustutkimuksia. ", prof. Saarela, 2012.

426. Leinonen, Antti Kalevi

"Application for inverse simulation of flight tracks. ", prof. Siikonen, 2012.

427. Acosta, Daniel Mikael

"Design of a wind tunnel model of a supersonic missile inlet. ", prof. Siikonen, 2012.

428. Hyttinen, Teemu

"Miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin perustuvat palvelukonseptit . ", prof. Saarela, 2012.

429. Mattila, Eeva

"Influence of the evolving aging aircraft regulations on an operator under EASA jurisdiction. ", prof. Saarela, 2012.

430. Perälä, Ilkka

"System development to determine blade tip running clearances in a jet engine high pressure compressor. ", prof. Saarela, 2012.

431. Tulkki, Ville Tuomas

"Kalustonhallintajärjestelmien soveltuvuus rakennusalan yrityksen kaluston käytön ja kunnon seurantaan. ", prof. Saarela, 2012.

432. Varis, Piritta

"Muovikomposiittilaminaatilla vahvistetun metallirakenteen väsymiskestävyyden laskennallinen määritys. ", prof. Saarela, 2012.

433. Stenberg, Arttu

"Laskentamenetelmän kehittäminen jäänmurtajan pakokaasupäästöjen arvioimiseksi. ", prof. Kujala, 2012.

434. Kaikkonen, Johannes

"Optical Flow Field Measurements of Urea-Water Spray. ", prof. Larmi, 2012.

435. Niemi, Arto

"Tilastomatemaattisten menetelmien käyttö lentokonelaitteiden kunnossapidon kehittämisessä. ", prof. Saarela, 2013.

436. Vainio, Juha

"Teräsbetonista ja lujitemuovista valmistetun tornirakenteen lämpö- ja lujuustarkastelu. ", prof. Saarela, 2013.

437. Rostami Barouei, Mohammad

"Experimental study on compaction behavior of unidirectional fiber reinforcements. ", prof. Saarela, 2013.

438. Huttunen, Saara

"Development of an improved boundary-layer model for a wind turbine blade icing code. ", prof. Siikonen, 2013.

439. Hämäläinen, Sami Ilmari

"Helikopterien suorien käyttökustannusten, suorituskyvyn ja huoltojärjestelmävaihtoehtojen vertailumenetelmät. ", prof. Saarela, 2013.

440. Lönn, Henri

"Fleet planning for business charter airline. ", prof. Saarela, 2013.

441. Mattila, Matias

"Experimental methods for determining the residual stresses of composite laminates. ", prof. Saarela, 2013.

442. Kohonen, Teo

"Burst prediction of an unducted fan rotating frame. ", prof. Saarela, 2013.

443. Rinne, Antti Alpo

"Design of airplane wing anti-icing fluid tests in wind tunnel. ", prof. Siikonen, 2013.

444. Halonen, Jyri

"Lentomoottorin muutossuunnittelu ja muutoksen vaikutuksien mittaaminen koekäytöillä. ", prof. Saarela, 2013.

445. Hokkanen, Jaro

"Introduction of a segment-to-segment penalty contact formulation. ", prof. Saarela, 2014.

446. Väisänen, Pekka

"Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen . ", prof. Saarela, 2014.

447. Lees, Mikael

"Factory Fit Options on a Modern Commercial Aircraft: A Study of the Customization Process. ", prof. Saarela, 2014.

448. Kuokkanen, Jaakko

"Information system for continuing airworthiness management of general aviation aircraft. ", prof. Saarela, 2014.

449. Parhiala, Karoliina

"Utilising Configured Digital Mock-Up in Aircraft Continuing Airworthiness Management. ", prof. Saarela, 2014.

450. Kunnari, Aleksi

"Sotilaslentokoneiden metallirakenteiden väsymissäröjen laskentamenetelmät. ", prof. Saarela, 2014.

451. Roivainen, Kristiina

"Riskiperusteinen toiminnanohjaus liikenneturvallisuusviranomaisen työssä . ", prof. Saarela, 2014.

452. Candelin-Palmqvist, Tuomas

"Tuulivoimaloiden häviötarkastelu. ", prof. Siikonen, 2015.

453. Haavisto, Mikko

"Residual stresses in rotating steel cylinders with composite surface layers. ", prof. Saarela, 2015.

454. Huuskonen, Ville

"Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän lentoturvallisuusvaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden todentaminen. ", prof. Kujala, 2015.

455. Laulajainen, Miika

"Surffiaaltogeneraattorin siivistön rakenne- ja valmistussuunnittelu. ", prof. Saarela, 2015.

456. Kiviranta, Joonas

"Development and Automation of a Simplified Crash Model for the Battery of an Electric Vehicle.", prof. Tuhkuri, 2015.

457. Palin, Matti

"Analysis of aerodynamic stability of the MetNet entry and descent vehicle with FINFLO simulations", prof. Tuhkuri, 2015.

458. Suojala, Elina

"Muutosjohtaminen eräässä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan organisaatiossa", prof. Vartianen, 2015.

459. Ristaniemi, Aapo

"Linearisation of piping supports in dynamic analysis", prof. Polojärvi, 2015.

460. Loppi, Niki

"Wall-modeling of large eddy simulation of rotating flows", prof. Siikonen, 2015.

461. Moradi, Said

"Fatigue mechanisms and crack growth models of fibre metal laminates", prof. Saarela, 2015.

462. Köykkä, Mikko

"Modeling of ship structure-borne underwater radiated noise. ", prof. Romanoff, 2016.

463. Posio, Juho

"Interlaminar shear strength testing of non-unidirectionally reinforced composites. ", prof. Tuhkuri, 2016.

Lentotekniikan opiskelijoiden muihin professuureihin tekemiä diplomitöitä

Tuotantotalouden osasto/TU-53 Työpsykologia ja johtaminen

Lybeck, Tero

"Experimental Study on Cockpit Procedure Standardization in a Fleet of MD-80 and MD-11 Aircraft", prof. Teikari, 1999.

Muita lentotekniikassa tehtyjä diplomitöitä

Konetekniikan osasto, Meritekniikan suuntautumisvaihtoehto

Lehtimäki, Reijo

"Laskentahilan numeerinen generointi", prof. Laine, 1990.

Konetekniikan osasto, Lujuusopin ja mekaniikan suuntautumisvaihtoehto

Noponen, Jari

"Free Edge Analysis of Composite Laminates", apul.prof. Brander ja prof. Määttänen, 1995. Abstract, Tiivistelmä.

Berg, Juhana

"Resin Transfer Moulded Aircraft Spoiler - Design for Manufacture", prof. Saarela, 2001.

Katajisto, Harri

"Post Processing of Finite Element Analysis Results with the ESAComp Software", prof. Saarela, 2000.

Hämäläinen, Mikko

"Mechanical Modelling of Flexible Printed Circuits for the Surface Mount Assembly", prof. Saarela, 2003.

Tietotekniikan osasto, Teknillisen matematiikan suuntautumisvaihtoehto

Rautaheimo, Patrik

"Reynoldsin jännitysten laskenta turbulentissa virtauksessa", prof. Laine, 1995. Abstract, Tiivistelmä

Konetekniikan osasto, Konstruktiotekniikan opintosuunta

Lehtinen, Teppo

"Paperikoneen virtauslamellin kehitys", prof. Saarela, 1999.

Sivun alku / Top of Page