CEAS

CEAS (Council of European Aerospace Societies)

Ilmailuinsinöörien kerho oli vuosina 2008-2011 Eurooppalaisen kattojärjestön CEAS:n jäsen. Kattojärjestöstä päätettiin irtautua kulurakenteen sekä Suomessa vallinneen vähäisen kiinnostuksen vuoksi.