Vuoksenlaakson teknillinen seura

Vuoksenlaakson Teknillinen Seura r.y.:n kotipaikka on Imatran kaupunki.Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä jäsentensä kesken sekä Vuoksenlaakson henkisen ja taloudellisen elämän kohottajana.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia ja retkeilyjä sekä edistää toimintaansa muillakin samantapaisilla keinoilla.

Toiminnassaan tarvittavat varat yhdistys saa kantamalla jäseniltään jäsenmaksuja sekä vastaanottamalla lahjoja ja testamentteja.

Yhdistyksen nettisivut.