Vaasan Teknillinen Seura

Keskeinen osa Vaasan Teknillisen Seuran toimintaa ovat erilaiset jäsentilaisuudet: mm. asiantuntijapuheenvuorot, tutustumiskäynnit yrityksissä ja muissa jäsenkuntaa kiinnostavissa kohteissa sekä seminaaritilaisuudet. VTS jakaa vuosittain stipendejä hallinnoimastaan tehtaanjohtaja, diplomi-insinööri Reino Ignatiuksen stipendirahastosta. Seuralla on säännöllisesti päivitettävät www-sivut sekä sähköpostilista keskustelua ja tiedottamista varten. Reaaliaikaisten Internet-sivujensa lisäksi Seura julkaisee jäsentiedotetta kirjeitse noin neljä kertaa vuodessa.

Uusia jäseniä otetaan Seuraan kahden nykyisen jäsenen suosituksesta ja jäsenkokouksen hyväksyminä. Ellei tuttavapiiriin vielä kuulu kahta Seuran jäsentä suosittelijoiksi, johtokunta kyllä auttaa asiassa; suosittelijoiden puutteesta ei jäsenyys jää kiinni! Tavoitteena on, että Vaasan Teknillisen Seuran jäsenkunta kattaisi mahdollisimman laajasti Vaasan seudun tekniikan alan vaikuttajat.

Mikäli tuttavapiiristä näyttäisi löytyvän sopiva jäsenehdokaskandidaatti, voi jäsenhakemuskaavakkeen joko tulostaa tai pyytää VTS:n johtokunnan jäseneltä.

Myös yritysten ja yhteisöjen on mahdollista tukea Seuramme toimintaa ilmoittautumalla mukaan kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenmaksu on kymmenkertainen vuosijäsenmaksuun nähden, ja kannatusjäsenet saavat mm. tiedottaa esim. koulutustarjonnastaan tai maksuttomista tapahtumistaan VTS:n sähköpostilistan kautta sekä muistakin tilaisuuksistaan postituskuluja vastaan kirjeitse.