Rauman Teknillinen Seura

Rauman Teknillinen Seura toimii Raumalla ja sen lähiseuduilla asuvien jäsentensä yhdyssiteenä, tukee heidän yhteisiä harrastuksiaan ja edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuutta. Rauman Teknillinen Seura järjestää tilaisuuksia pääsääntöisesti omille jäsenilleen, joita on jo yli 250. Rauman Teknillisen Seuran perusajatuksena on tekniikan alan edistäminen Raumalla. Seura on perustettu jo vuonna 1944.