Lappeenrannan teknillinen seura

Lappeenrannan teknillinen seura on perustettu toimiakseen Lappeenrannassa ja sen lähialueilla asuvien jäsenten yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä harrastuksiaan ja edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuutta.

Seuran jäseniksi voidaan valita henkilöitä, joilla suorittamiensa korkeakoulututkintojen tai käytännöllisen toimintansa perusteella on edellytyksiä toimia seuran tarkoitusperien hyväksi.

Yhdistyksen nettisivut