Kuopion Teknillinen Seura - KuTeS

Yhteystiedot:

Puheenjohtaja
Mika Raatikainen
Puhelin: 044 7182048
Sähköposti: mika.raatikainen [at] kuopio.fi

Yhdistyksemme uudet Internet-sivut löydät osoitteesta:
https://kutes.yhdistysavain.fi/

 

Jäseneksi liittyminen:

Kuopion Teknillinen Seura ry:n jäseneksi voivat hakea diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suorittaneet tai tekniikan alalla erityisesti ansioituneet. Jäsenhakemuksen voit tehdä kätevästi tällä lomakkeella. Jäsenmaksu on 30 euroa ja se on ammatillisena jäsenyytenä henkilökohtaisessa verotuksessa vähennyskelpoinen.

 

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Kuopion Teknillinen Seura r.y. (Rekisterinumero 51.440)

Osoite: Hiidenkatu 11, 70840 Kuopio

Muut yhteystiedot: jormattuovinen [at] gmail.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Jorma Tuovinen

Sähköposti: jormattuovinen [at] gmail.com

Puhelin: 040 7481129

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi. Yhdistyslaki 11 § ja henkilötietolaki 8 §.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Kotikunta
 • Sähköpostisosoite
 • Salasana, (käyttäjän asettama, ei näy rekisterin pitäjälle)
 • Matkapuhelinnumero
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Liittymispäivä
 • Syntymävuosi
 • Koulutus
 • Toimipaikka
 • Jäsenmaksun suorittaminen kuluvalta vuodelta ja viideltä edelliseltä vuodelta

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Jäseneltä itseltään
 • Yhdistyksen johtokunnalta
 • Yhdistyksen pankkitili

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta voidaan luovuttaa muille jäsenille. Muutoin tietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.

 

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin ylläpitoon käytetään (vuodesta 2016 alkaen) yhdistysavain.fi tarjoamaa verkkopalvelua.
 • Rekisteriä ei säilytetä manuaalisessa muodossa
 • Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus.
 • Henkilökohtaisten käyttäjäntunnuksien ja salasanojen avulla pystytään tallentamaan kaikki sisäänkirjautumiset sekä tehdyt toimenpiteet.
 • Rekisterin hallintaan pääsee vain suojattua ja salattua yhteyttä käyttäen.
 • Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä salassa pidettäviä tietoja.
 • Rekisterin käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsentietoihin.

 

10. Tarkastusoikeus

Johtokunnan jäsen lähettää henkilötietojen tarkastuspyynnön vähintään kerran vuodessa yhdistyksen jäsenille jäsenmaksun laskun yhteydessä. Jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa esittämällä siitä pyyntö johtokunnan jäsenelle. Jäsen päivittää tietonsa ja tallentaa muutokset. Rekisteriin jää tallennettaessa muutosmerkintä.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Pyyntö tulee esittää johtokunnalle sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsentiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.